تبدیل تصاویر آنالوگ تلویزیونی به تصاویر دیجیتال

تبدیل تصاویر آنالوگ تلویزیونی به تصاویر دیجیتال

پروژه پایانی کامل

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: وورد

تعداد صفحات: 136

حجم فایل: 4,340 کیلوبایت

فهرست مطالب:

عنوان صفحه مقدمه 1

فصل اول: سیستم تلویزیونی سیاه و سفید 5

1-1- تاریخچه ی تلویزیون 6

1-2- واژه ی تلویزیون از کجا امده است؟ 7

1-3- سیستم تلویزیونی 8

1-4- ساختمان چشم انسان 10

1-5-1- مکانیزم جاروب لامپ تصویر 11

1-5-2- فرکانس و زمان رفت و برگشت افقی و برگشت عمودی 11

1-5-3- همزمانی 20

1-6-1-سیگنال مرکب تصویر 21

1-6-2- سگینال مرکب تصویر با فاز منفی و مثبت 23

1-6-3- عوامل مؤثر در کنتراست و شدت درخشندگی تصویر 26

1-6-4- وضوح تصویر وپهنای باند سیگنال 26

1-7-1- مدولاسیون دامنه به روش VSB 29

1-7-2- مشخصات یک کانال استاندارد 30

فصل دوم: سیستم تلویزیون رنگی 34

2-1-1- نور 35

2-1-2- رنگ اجسام 35

2-1-3- خصوصیات رنگ 37

2-2-1- سیگنال شدّت روشنایی و رنگینی 38

2-2-2- ضرایب سیگنال های رنگ اوّلیه 39

2-2-3- ایجاد سیگنال های Y و تفاضلی رنگ (R-Y، B-Y) در فرستنده ی رنگی 41

2-3-1- سیستم های مختلف فرستنده رنگی 43

2-3-2- اصل سازش و هماهنگی 45

2-3-3- پالس تطبیق رنگ (BURST) 48

2-3-4- سیگنال های موجود فرستنده رنگی 49

2-4-1- ارسال تصاویر در سیستم NTSC 50

2-4-2- حروف اختصاری I و Q، U و V 53

2-4-3- نمای بلوکی قسمت تهیّه ی کننده رنگ سیگنال مرکب در فرستنده ی NTSC 54

2-5-1- سیستم پال (PAL) 57

2-5-2- کلید پال (PAL) 57

2-5-3- نمای بلوکی تهیّه کننده سیگنال مرکب رنگی (FBAS یا CCVS) درفرستنده پال 60

2-6-1- سیستم سکام (SECAM) 62

2-6-2- موج حامل رنگ در سیستم سکام 65

2-6-3- پالس تطبیق رنگ در سیستم سکام 67

2-6-4- تهیه کننده ی سیگنال مرکب تصویر در سیستم سکام 69

فصل سوم: تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال 72

3-1- مبدل آنالوگ به دیجیتال 73

3 -2 – مداربندی واسطه ویدیویی 76

3-3 LM1881 Video Sync Separator- 78

3-3-1 خصوصیات الکتریکی تراشه LM1881 78

3-3-2 نحوه عملکرد تراشه LM1881 79

3-3-3 – خروجی سینک مرکب 81

3-3-4- خروجی سینک عمودی 83

3-3-5- پالس میدان فرد/ زوج 86

3-3-6- پالس خروجی برست و شانه عقبی محو افقی 89

3-3-7- موارد کاربردی LM1881 89

3-4- HI1175 A/D Converter 93

3-4-1- خصوصیات HI 1175 94

3-4-2- موارد کاربردی 94

3-4-3- خواص الکتریکی تراشه HI1175 95

3-4-4- شرح جزییات وکارکرد HI1175 96

3-4-5- میزان توان، نحوه زمین دهی، جداسازی 99

3-4-6- ورودی آنالوگ 100

3-4-7- ورودی ولتاژ مرجع 100

3-5- LT1213 Op Amp 102

3-6- شبکه مقاومتی RC 102

3-7- تست کردن واسطه ویدیویی 103

نتیجه گیری و پیشنهادها 106

فهرست منابع ومراجع 107

دیکشنری انگلیسی به فارسی 108

فهرست جداول:

جدول (1-1) استانداردهای متفاوت تلویزیونی 5

جدول (1-2) محدوده کانال ها و باندهای فرکانسی در تلویزیون 27

جدول (1-3) اطلاعات کانال های تلویزیونی در باند I و II 27

جدول (1-4) اطلاعات کانال های تلویزیونی 28

جدول (1-5) اطلاعات کانال های تلویزیونی 29

جدول (2-1) مشخصات سکام مورد استفاده در ایران 62

جدول (3-1) خروجی های D0 تا D7 آی سی HI1175 92

جدول (3-2) توضیحات پین ها و معادل مداری آنها 94

فهرست شکل ها:

شکل (1-1) تلویزیون وبلوک دیاگرام ساده آن 6

شکل (1-2) سیستم تلویزیونی 7

شکل (1-3) اثر لختی در چشم 8

شکل (1-4) لامپ تصویر تلویزیون 10

شکل (1-5) اجزا مختلف لامپ تصویر 11

شکل (1-6) جاروب درهم بافته 12

شکل (1-7) جاروب درهم بافته 13

شکل (1-8) زمان رفت وبرگشت افقی 15

شکل (1-9) همزمانی بین گیرنده و فرستنده 17

شکل (1-10) سیگنال مرکب تصویر 18

شکل (1-11) سیگنال مرکب تصویر با فاز منفی 19

شکل (1-12) در سیستم CCIR هر قاب تصویری (زوج وفرد) دارای224000 جز است. 23

شکل (1-13) پهنای باند یک کانال استاندارد تلویزیونی 26

شکل (1-14) کانال استاندارد UHF 26

شکل (2-1) طیف قابل رؤیت امواج الکترمغناطیسی (نور) 31

شکل (2-2) جز کیفی و کمی رنگ 33

شکل (2-3) مشخصات رنگ 34

شکل (2-4) منحنی حساسیّت چشم و درجه حساسیت چشم 35

شکل (2-5) فیلترینگ نور سفید 36

شکل (2-6) مدار تهیّه کننده ی سیگنال (Y) و تهیّه کننده سیگنال های تفاضلی رنگ 37

شکل (2-7) پوشش سیستم های تلویزیونی در کشورهای مختلف 40

شکل (2-8) لابه لایی شانه ای فرکانس ها 41

شکل (2-9) طیف فرکانسی سیگنال پال وسکام 42

شکل (2-10) طیف فرکانسی سیگنال NTSC 42

شکل (2-11) برست بر روی سیگنال مرکب تصویر استاندارد 43

شکل (2-12) مدولاتور رینگ و اسیلاتور حامل فرعی 46

شکل (2-13) محورهای جدید Q و I 48

شکل (2-14) نمای بلوکی تهیّه ی کننده رنگ سیگنال مرکب در فرستنده ی NTSC 49

شکل (2-15) خط تاخیر 52

شکل (2-16) اشتباه فاز در رنگ ارغوانی 53

شکل (2-17) تصحیح رنگ ارغوانی در سیستم پال 54

شکل (2-18) نمای بلوکی فرستنده پال 55

شکل (2-19) نحوه ارسال مؤلفه رنگینی در SECAM 57

شکل (2-20) نمودار تاکید کننده و عکس تأکید کننده 58

شکل (2-21) فیلتر بل و فیلتر بل معکوس 60

شکل (2-22) نمای بلوکی تهیه ی کننده رنگ سیگنال مرکب در فرستنده ی سکام 63

شکل (3-1) تراشه های SAA7130HL و CONEXANT 68

شکل (3 – 2) کارت تی وی اینترنال بهمراه ورودی ها 69

شکل (3-3) سیگنال مرکب و سینک­های خروجی LM1881 Video Sync Separato r 71

شکل (3-4) مدار بندی وخروجی LM1881 Video Sync Separator 73

شکل (3-5) ساختمان داخلی LM1881 Video Sync Separator 76

شکل (3-6) مولد سینک عمودی 78

شکل (3-7) اسیلاتور و فلیپ فلاپ بخش سینک عمودی 79

شکل (3-8) برگشت عمودی در میدان های فرد و زوج 80

شکل (3-9) نحوه شروع میدان های عمودی رفت و برگشت 81

شکل (3-10) وضعیت پایه ها در LM1881 85

شکل (3-11) پایه های آی سی HI1175 89

شکل (3-12) بلوک دیاگرام عملکردی HI1175 90

شکل (3-13) نمونه برداری از ورودی و نمایش خروجی 91

شکل (3-14) از نمونه برداری تا مقایسه گری 91

شکل (3-15) پین های خروجی 1213 LT 95

شکل (3-16) شبکه مقاومتی RC 96

شکل (3-17) مدار بندی واسطه ویدیویی مبدل A/D 98

  • دیجیتال
  • تلویزیونی
  • تصاویر
  • تصاویر
  • آنالوگ
  • تبدیل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تبدیل تصاویر آنالوگ تلویزیونی به تصاویر دیجیتال