بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان دشتستان

بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان دشتستان

دسته: مدیریت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 553 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 117

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول- عنوان تحقیق
1 – مقدمه
2- طرح مسئله
3- بیان ضرورتی
4- ضرورت هدف
5 – فرضیات تحقیق
6- سوالات تحقیق
7- روش تحقیق
8- مفاهیم عملیاتی
9 – موانع و محدودیت های تحقیق
فصل دوم- پیشینه پژوهش
تئوری های مدیریت
تئوری انتظار جذابیت
نظریه برابری
تئوری تقویت اسک ز
نظریه تعیین هدف
نظریه تناسب شغل با شخصیت
نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از
الگوی ویژگی های شغلی
کاربرد نظریه های انگیزش
شناسایی تفاوت های فردی
هدف و نتیجه
مشارکت افراد در تصمیم گیری ها
رابطه پاداش با عملکرد
رعایت اصل برابری حقوق
بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش
تاریخچه ارزشیابی عملکرد
ضرورت و اهمیت ارزشیابی
اهداف ارزیابی عملکرد
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی و انتخاب
تعیین روایی آزمون های استخدامی
آموزش و تربیت کارکنان
تعیین مسیر شغلی
حقوق و مزایا
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
نظریه های ارزیابی
انواع ارزیابی
ارزیابی سرپرست مستقیم
ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس
ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر
ارزیابی گروهی
ارزیابی از طریق خود سنجی
عوامل مؤثر بر ارزیابی
شاخص های ارزیابی
مراحل ارزیابی
ویژگی های ارزشیابی
روش های ارزشیابی
عامل سنجی
روش ثبت و قایع حساس
روش توصیفی
روش قیاسی (استانداردهای کار)
روش درجه بندی
مقایسه دو به دو
توزیع اجباری
انتخاب اجباری
ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
موانع و محدودیت های ارزیابی نیروی انسانی
موانع روانی و رفتاری
عینیت نداشتن
تعمیم (اثر هاله ای)
موانع فنی و اجرایی
نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی
عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی
ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد
فصل سوم- روش انجام تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات
بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
بررسی پاسخ های افراد به سؤالات پرسشنامه
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه راه حل ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
  • بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان دشتستان
  • بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان دشتستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان دشتستان