تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی

دسته: پژوهش

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3459 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 137

پیشگفتار

قرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است. چنان که امروزه نمی توان جنبه ای از جنبه های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن مجید و معانی والای آن به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم در آن تأثیری نگذاشته باشد و هر کس در این باره تأملی به سزا کرده باشد و عناد نورزد، به صحت این اعتقاد اقرار می کنند. حدیث نیز که همان «قول و فعل و تقریر» پیامبر اکرم است، همین حکم را دارد و الفاظ و معانی آن به صورت های گوناگون در زندگی مسلمانان و در رفتار و گفتار و کردار آنان تأثیر نیرومند و دراز آهنگی داشته است.

یکی از بارزترین موارد این تأثیر، سروده های شاعران و نوشته های نویسندگان است. هر ملتی به سرمایه هایی اعم از مادّی و معنوی، می تازد. یکی از سرمایه های جاودانی و افتخار آمیز ما ایرانیان نیز سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و نویسندگان و تأمّلات عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان و متکّلمان ایرانی مسلمان است و همه می دانند که بسیاری از ابیات و عبارات این بزرگان را ‘ اشاره’، ‘تلمیح’، ‘اقتباس’، ‘تضمین’، ‘تحلیل آیات ‘، ‘قصص’ و ‘تمثیل’های گوناگون این کتاب مبین و سخنان پیامبر بزرگوار خدا تشکیل می دهد و همه آن بزرگان در عبارت پردازی، استدلال و بیان آن چه در ضمیر خود از این موارد بهره مند شده اند. لذا اگر کسی ادعا کند که مثلاً می تواند اشعار رودکی، فردوسی بزرگ، ناصر- خسرو، خاقانی، سنایی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، جامی و صدها تن شاعر دیگر و نیز آثار مردانی چون غّزالی، عنصر المعالی زیادی، نصرالله منشی و بسیاری دیگر را بدون فهم قرآن مجید و تفسیر آن و تأمّل در احادیث نبوی به درستی دریابد، باید در صحّت ادعای او تردید کرد زیرا به قول حافظ: «هر چه دارم همه از دولت قرآن است»؛ به دلیل انواع تأثیراتی که این دو منبع گران مایه عظیم در ادب فارسی بر جای گذ اشته اند.

ما در فصل اول این تحقیق به بیان ضرورت و اهمیت گردآوری این پژوهش پرداخته ایم و در فصل دوم درباره تاریخچه موضوع و پیشینه آن سخن گفتیم و در فصل سوم به بیان روش های مورد استفاده اشاره کرده ایم و در فصل چهارم به تأثیر و اقتباس هر یک از شاعران و کاتبان به صورت اجمالی موردی پرداخته ایم؛ زیرا اگر هر پژوهنده ای بخواهد تمام موارد تأثّر شاعران را مطرح کند باید درباره هر کدام از آن ها کتابی کلان بنویسد که برای ما این کاری ناممکن است. هم چنین در این فصل به بررسی پاسخ نامه ها و نتایج حاصل از آن نیز پرداخته ایم و فصل پنج هم شامل بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات، مطرح کردن مشکلات، منابع و مآخذ می- باشد.

ناگفته نماند که موارد ارائه شده در این فصول تنها مشتی از خروار است و از شما خواننده و صاحب نظر ارجمند خواهشمندیم ما را در رفع کاستی های موجود یاری و راهنمایی فرمایید تا ان شاء الله در گردآوری های آتی درصدد رفع این معایب برآییم و از راهنمایی های علمی شما بهره- مند گردیم.

چکیده

خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.

هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدایت بشر نقش به سزایی دارند، است.

برای این منظور ما در این تحقیق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و برای این که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم.

در این تحقیق با توجه به پرسشنامه ای که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به بررسی میزان آشنایی آن ها با مفهوم قرآن و حدیث و نقش آن ها در ادبیات فارسی پرداختیم و پس از مشاهده- پاسخ نامه ها نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودار هایی برای هر سوال به صورت مجزا نشان دادیم و پی بردیم که هر دو گروه آماری نتایج یکسانی داشتند.

فهرست مطالب

پیشگفتار … ا-ب

مقدمه … ب-ج

چکیده … ج-د

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه … 1

1-2 بیان مسئله … 2

1-3 اهداف تحقیق … 2

1-4 اهمیت تحقیق … 2

1-5 سئوالات تحقیق … 3-2

1-6 فرضیه ها … 3

1-7 کلید واژه ها … 4-3

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه … 5

2-2 تاریخچه موضوع … 7-6

2-3 پیشینه نظری … 8-7

2-4 پیشینه عملی (نقد کتاب) … 9

2-5 ضرورت تحقیق … 9

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه … 10

3-2 روش های مورد استفاده در تحقیق … 11

3-3 فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها … 12

3-4 جمع آوری داده ها … 12

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها … 13

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 مقدمه … 14

4-2 قرآن کتاب آسمانی ما … 15

4-3 تعریف ادبیات … 15

فرضیه 1: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است … 17-16

4-4 تاثیرات دین اسلام در عرصه ادبیات … 19-17

5-4 صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران … 20-19

6-4 حدیث چیست … 21-10

4-6-1-حدیث محبت در ادب فارسی … 25-21

فرضیه 2: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند … 35-27

فرضیه 3: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است … 42-36

فرضیه 4: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است … 59-43

فرضیه 5: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است … 66-60

فرضیه 6: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است … 98-67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1مقدمه … 128

5-2 بحث و نتیجه گیری … 130-129

5-3 مشکلات تحقیق … 130

5-4- پیشنهادات تحقیق … 131

فهرست منابع و مآخذ … 133-132

پیوست

فهرست جداول … 127-99

  • تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی
  • تحقیق ادبیات فارسی و تاثیر قرآن و حدیث در آن
  • دانلود تحقیق تاثیر حدیث و قرآن در ادبیات فارسی
  • دانلود پژوهش تاثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی
  • خرید تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی
  • خرید پژوهش تاثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی
  • تحقیق قران و حدیث در ادبیات فارسی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی