پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

دسته: پژوهش

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 276 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش جویان دانشگاه پیام نور واحد دزفول می باشد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع همبستگی 60 نفر دانشجو انتخاب گردید پس با اجرای پژوهش نامه سنجش خلاقیت ( cree ) و پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت تجزیه و تحلیل یافته ها صورت گرفته است. در این پژوهش تکنیک های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. قابل ذکراست که نمونه هایی از این تحقیق در سایر شهرها نیز صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: خلاقیت، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی.

مقدمه

بسیاری معتقدند خلاقیت در نیاز متولد می شود همانگونه که بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول مشکلی خاص بلکه برای برآوردن نیازی خاص بوجود آمده اند. احساس عزت نفس در اثر نیاز به نظر مثبت بوجود می آید نیاز به نظر مثبت دیگران شامل بازخورها، طرز برخوردهای گرم و محبت آمیز، احترام، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف خانواده، و اطرافیان می باشد و والدین شاید اولین و مهمترین افرادی باشند که در زندگی یک فرد نقش مهمی را بر عهده دارند. خلاقیت فرآیندی است که طی زمان ادامه داشته و انطباق پذیری، ابتکار و تحقیق از خصوصیات بارز آن به شمار می آید و می تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. مدنیک (1962) خلاقیت را به کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی می داند و گیزالین (1954) خلاقیت را شکل دادن تجربه ها و سازمان بندی های تازه تعریف کرده است. در واقع می توان گفت خلاقیت مجموعه ای از توانائیها و خصیصه ها ست که موجب تفکر خلاق می شود. فرآیند آموزش و یادگیری می تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی با خلاقیت بالا، کاوشگر، آفریننده، عامل تغییر و موکد تربیت کند. گرچه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه تلاش آدمیان در تمام دورانهاست اما غنا و عظمت آن را مدیون گروه کوچکی از انسان ها هستیم که کاشف، مخترع، هنرمند یا متفکر نامیده می شوند. تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت که عالی ترین عملکرد ذهن انسان محسوب می شود غیر ممکن خواهد بود. سازلو اظهار می دارد عزت نفس عبارت است از اینکه فردی که خودش را آدم به درد بخوری بداند و دیگران هم او را آدم مفیدی بدانند. این احساس وقتی در «من» شکل می گیرد که فرد احساس ارزش، قدرت، سودمندی و اطمینان نماید. تحقیقات علمی کوپر اسمیت (1967) درباره عزت نفس نشان می دهد که اگر نوجوانان محیط مدرسه را با آمادگی بپذیرند، احساس ارزشمندی شخصی، مهم بودن و اعتماد به نفس کرده و همچنین این امر به نوعی خود نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد و موجب بروز خلاقیت در آنها می شود (وکیلیان 1379). از نظر روانشناسان تربیت عدم اعتماد به فس مانع رشد و ارتقاء خواهد شدو این امرنیز مانع بروز خلاقیت در فرد می شود برای زندگی در جوامع امروزی که مبتنی بر علم و دانش است، باید فرد به یک دانش آموز یا دانشجوی مستقل تبدیل شود. یکی از مشکلات ما در سطح آموزشی این است که ما خواهان ایجاد خلاقیت، تفکر انتقادی و … هستیم اما این موضوعات در برنامه های درسی، روشهای مدیریتی، روشهای تدریس، نظام ارزشیابی و … کمتر مشاهده می شود. بنابراین اولین قدم ایجاد تغییر در این رویکرد است. (شکوهی، غلام حسین، 1385).

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول