فواید خواندن نماز برای جسم

دسته بندی: معارف

فواید خواندن نماز برای جسم

2 صفحه

فرمت پی دی اف

برخی از کارشناسان معتقدند نماز خواندن تنها غذای روح انسان نیست , بلکه جسم انسانها

را نیز تقویت می کند و آنها را در مبارزه با مشکلات روزمره یاری می دهد. وقتی چشمها

در حالت نماز ثابت می ماند جریان فکر هم خود به خود آرام شده و در نتیجه تمرکز

فکر افزایش می یابد

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

فواید خواندن نماز برای جسم