دقت مانومتر تفاضلی

دسته بندی: پاورپوینت

فرمت: پاورپوینت {قایل ویرایش می باشد}

تعداد اسلاید: 11

خلاصه ای از متن:

اگر چه از دستگاه Barcroft به وفور در بررسی تنفس د رسیالات بیولوژیکی استفاده می شود ولی هیچ مطلبی پیدا نکردیم که در آن دقت حاصله از دستگاه مذکور را ارائه داده باشد که باعث تعجب است بویژه هنگامیکه در نظر بگیریم که دستگاه Barcroft برای کارهای مقایسه ای که تفاسیر آنها تفاوت های ناچیز دارند بسیار بکار می رود از دیدگاه این توجهات و با توجه به وجود تغییراتی در نتایج حاصله از آزمایشات نه گانه ای که توسط Wooldridge و Stand past در سال 1936 ارائه شد، بنظر می رسد که از نتایج حاصله از دستگاه Barcroft را مورد ارزیابی آماری قرار دهیم، بسیار مطلوب باشد. مطالعات ما نشان داد که استفاده از 4 و حتی 3 مانومتر (فشارسنج) معمولاً برای ارائه یک عدد متوسط با خطای استاندارد (معیار) معقول، کافیست.

در کارهای کیفی ممکن است به موانع جدی جهت تکرار آزمایشات برخورد کنیم ولی به هیچ صرف یک آزمایش توصیه نمی شود چرا که منجر به نتایج مشکوکی می شود که قابل آزمودن موثر نمی باشد.

نتایج حاصله از 5 سری آزمایش زیر بر اساس کار آماری را تشکیل می دهد ولی از داده های جمع آوری شده توسط یکی از ما دو نفر یعنی (WRW) با همکاریStandfast AFB نیز استفاده شده است. در این آزمایشات از تکنیک مرسوم بهره گرفته شده است. لوله های مانومتر دارای حجم مایع کل cmi هستند.

  • مانومتر تفاضلی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

دقت مانومتر تفاضلی