معدن آهک چمبودک

معدن آهک چمبودک

پروژه پایانی دوره کارشناسی گروه اکتشاف معدن

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 176

حجم فایل: 11,784 کیلوبایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

مقدمه 6

7

بخش 1 زمین شناسی و مطالعات اکتشافی ذخایر

1 زمین شناسی عمومی منطقه 13

2 شرح عملیات اکتشافی 15

12 سازندلار 16

112 منابع سنگ آهک سه تپه 16

212 سنگ آهکهای لارکوه حوضک 16

312 ذخایر سنگ آهک لار در ارتفاعات 21

شمال غرب مجتمع (بلوک3)

1312 ذخیره قابل بهره برداری بلوک3 22

2312 کیفیت و شرایط استخراج 24

22 سازندالیکا 26

122 بلوک1 27

1122 کیفیت و شرایط استخراج 28

2122 آزمایشات پخت 32

3122 ذخیره قابل بهره برداری (بلوک1) 37

222 بلوک2 40

1222 کیفیت 41

2222 ذخیره قابل بهره برداری (بلوک2) 41

بخش 2 طرح استخراج و بهره برداری بلوکهای شماره 1 و 2

مقدمه 45

1 بلوک1 48

11 محدوده بلوک قابل استخراج 48

21 روش استخراج 49

الف مرحله آماده سازی و استخراج توأم سنگ 49

121 تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده سازی و استخراج 53

ب مرحله اصلی استخراج سنگ از پله های آماده 53

31 راه دستیابی 54

2 بلوک2 55

12 محدوده بلوک قابل استخراج 55

22 روش استخراج 55

الف مرحله آماده سازی 57

ب مرحله اصلی استخراج از بلوک2 معدنی 61

بخش3 شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل

5 عملیات حفاری و آتشباری 64

51 آرایش چالهای انفجاری 64

52 فاصله مرکز چالها تا سطح آزاد B 65

53 پرامتر Spacing (S) فاصله ردیفی چالها 67

54 پرامتر T یا Stemming (گل گذاری) 68

55 پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری) 69

56 هندسه الگوی حفاری 74

57 طول چال 75

58 پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 60 75

6 جداول مشخصات حفاری و آتشباری 77

7 طراحی آتشباری در پله های کم ارتفاع 87

81 الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 63 میلی متری 92

82 الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 76 میلی متری 93

83 الگوی مشخصات خرج گذاری جهت چالهای 102 میلی متری 94

9 آتشباری ثانویه 95

10 مراحل مختلف استخراجی 98

الف مرحله آماده سازی 98

ب مرحله استخراج برشهای آماده 101

11 مشخصات پله های استخراجی و شکل معدن پس از استخراج 102

12 حداقل عرض پله استخراجی 104

13 حداقل طول جبهه کارهای آماده 109

14 شرح عملیات چال زنی در مرحله استخراج اصلی 111

15 بارگیری 113

16 باربری 115

بخش4 محاسبات اقتصادی طرح

11 مقدمه 117

21 هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات 118

31 هزینه های سرمایه گذاری تأسیسات 119

41 هزینه های سرمایه گذاری ثابت 120

12 محاسبه هزینه های جاری 121

22 محاسبه هزینه سوخت 121

32 محاسبه هزینه قطعات یدکی و لوازم مصرفی ماشین

آلات و تعمیرات و نگهداری 122

41 محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی 123

52 هزینه مواد ناریه 123

62 هزینه های پرسنلی 125

72 جمع هزینه های جاری سالیانه 126

3 سرمایه در گردش 127

4 هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه 127

5 هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127

6 هزینه استهلاک متوسط سالیانه 127

7 قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شکن کارخانه 127

جدول استهلاک 129

جدولD. c. F 130

منابع و ماخذ 132

مقدمه:

معدن آهک چمبودک مربوط به مجتمع کارخانجات فرآورده های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در کیلومتر 85 اتوبان کرج قزوین با تولید فرآورده هائی شامل: سیپورکس، ایتونگ آجر ماسه آهکی، آهک پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی مجتمع، که تأمین کننده آهک پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهکی ایتونگ و سیپورکس، آهک پخته و همچنین تأمین کننده سنگ مورد نیاز بالاست آهکی می باشد. کلیه ذخایر سنگ آهک موجود در محدوده مجتمع در سال 1367 مورد بررسی های اکتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت های پروانه ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی کوه حوضک که در فاصله یک کیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ های مختلف سنگ آهک از این کوه نیز استخراج و به خط تولید کارخانه فرستاده شد.

کیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه کارهای احداثی، اشکالاتی در پروسه تولید آهک پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوکهای با کیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امکان احداث، جاده دستیابی) نیز امکان پذیر نبود.

بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه کارهای سنگ آهک کوه حوضک متوقف گردیده و انجام پی جوئی های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهک مناسب تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات کلیه بیرون زدگی های سنگ آهک در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ شکن اولیه کارخانه) مورد پی جوئی های اکتشافی قرار گرفته و نمونه برداریهای سیستماتیک بر روی آنها انجام پذیرفت.

این بررسیها منجر به کشف سه بلوک معدنی قابل بهره برداری مناسب از نظر کیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی جوئی های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوک معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.

نظر به اهمیت این ذخایر آهکی جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره برداری کامل و اصولی از این سه بلوک، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریکه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح ترین روش استخراج و طبق یک برنامه ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی که منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب کرد.

لذا برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت طراحی استخراج و چگونگی بهره برداری از این ذخایر یک برنامه اکتشافی شامل انجام عملیات نقشه برداری توپوگرافی بزرگ مقیاس، انجام عملیات برداشتهای زمین شناسی معدنی و تهیه پروفیل های زمین شناسی معدنی و نمونه برداریهای سیستماتیک به اجرا در آمده است.

نظر به اینکه جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارخانه، بهره برداری هر چه سریعتر از ذخایر در برنامه شرکت فرآورده های ساختمانی قرار داشت لذا بلوک معدنی شماره 1 که از نظر امکانات دستیابی و شرایط استخراج در موقعیت مناسبتری نسبت به دو بلوک دیگر قرار داشت جهت شروع عملیات بهره برداری در اولویت قرار گرفته و طرح استخراج اولیه برای بهره برداری از این بلوک معدنی در سال 71 ارائه گردیده است و بر مبنای این طرح، بهره برداری از این بلوک معدنی آغاز گردید، بعد از اتمام عملیات اکتشافات تفصیلی و بدست آمدن نتایج و بر مبنای تجربیات بدست آمده طی 4 سال بهره برداری از بلوک شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخایر معدنی تهیه گردید.

تولید اسمی دو کوره آهک پزی مجتمع فرآورده های ساختمانی مجموعاً 350 تن آهک پخته در روز می باشد که جهت این میزان تولید روزانه حداقل 620 سنگ دانه بندی شده می بایست به کوره ها شارژ گردد (دانه های 3 تا 7 میلی متر جهت کوره Soft burn 150 تن و دانه های 7 تا 12 میلی متر جهت کوره high burn 200 تن).

برای حدود 330 روز کاری جهت کوره های آهک پزی جمعاً سالیانه 200 هزار تن سنگ دانه بندی شده مورد نیاز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه بندی (20 درصد پرت جهت سنگ شکن اولیه و 10 درصد پرت جهت سنگ شکن های ثانویه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگیری و حمل میزان سنگ استخراجی جهت شارژ کوره های آهک پزی مجتمع فرآورده های ساختمانی حداقل می بایست 270 هزار تن در سال باشد.

نظر به اینکه احتمال دارد در بعضی از مواقع شرکت برحسب سفارشات خریداران مقادیری نیز بالاست آهکی تولید و ظرفیت تولید بالاست تأسیسات شرکت می تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه بندی و استخراج بارگیری و حمل و غیره جهت تولید بالاست نیز می بایست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتیکه در مقاطعی سفارشات تولید بالاست به شرکت داده نشود این میزان سنگ استخراجی را می توان بعنوان دپوی ذخیره در محل مناسبی دپو نمود.

لذا طرح موجود بر مبنای حداکثر نیاز مجتمع به سنگ استخراجی سنگ آهک یعنی مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال یا روزانه 2000 تن سنگ استخراجی جهت 300 روز کاری تدوین و ارائه گردد.

  • معدن آهک چمبودک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

معدن آهک چمبودک