1470 تست زبان (بیزینس) همراه با پاسخهای کلیدی

دسته بندی: زبان خارجه

در کتاب حاضر 147 درس زبان مر بوط به بیزینس هر کدام با موضوع مجزا که شامل 10 تست می باشد، وجود دارد. جواب کلیدی در انتها آماده است. کتاب مناسب برای تمام علاقه مندان به زبان و متقاضیان شرکت در آزمون های مختلف است.

147 درس 10 تستی

توضیحاتی به ثبت نرسیده است

  • سوالات جهار گزینه ای زبان
  • تست زبان
  • آزمون زبان با جواب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

1470 تست زبان (بیزینس) همراه با پاسخهای کلیدی