تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 623 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

مقدمه:

رویکرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویکرد دیگری مورد تجربه واقع می شود (ای وی، ای وی و مورگان 1993، ص258)

رویکرد شناختی معتقد است که ریشه رفتارهای انسان در نوع تفکر و نگرش وطرز تلقی های اوست برنز، 1367، ص 17) می گوید:

«نخستین اصل شناخت گرایی است که حال اسنان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه 1970 تاکنون داشته است و اکنون یکی از راجترین اشکال درمان روان شناختی است (الیس، 1991، ص2) عبارت زیر نیز توضیحی از این توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی که گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی که اثر بخشی آن را تأئید کرده اند، بلکه به دلیل شهرت عامی که یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است که این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و کمتر تهدید کننده باشد. (الیس، 1989، ص3)

صدها مطالعه در تحقیقی کنترل شده نشان داده اند که RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان کمک کرده اند تا کمتر پریشان باشند.

«فهرست عنوان»

فصل اول: شماره صفحه
مقدمه 2
بیان مسئله 5
سوال تحقیق 7
ضرورت تحقیق 7
اهداف پژوهش 8
فرضیه 8
تعریف عملیاتی واژه ها 8
واژه ها
فصل دوم
زمینه مسئله 11
تعریف روان درمانی 15
اهداف روان درمانی 17
درجات روانی درمانی 18
روش های روان درمانی 20
بیماری روانی از نظر فروید 21
فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی 22
تعریف روانکاوی 23
هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل 24
هدف روان درمانی تحلیل گر1 24
انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی 25
فرضیه های رفتارگرای 25
بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری 21
رفتاردرمانی 6
تکنیک های رفتاردرمانی 27
رفتار درمانی شناختی 28
انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی 28
اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی 29
روان شناسی شناختی 33
فرضیات شناخت درمانی 34
انسان در نظریه شناختی 36
بیماری روانی در نظریه شناختی 36
اهداف روان درمانی شناختی 37
روش و شیوه شناخت درمانی 37
نقش درمانگر درنظریه شناختی 38
فنون و اجزا شناخت درمانی 39
محدودیت های شناخت درمانی 40
نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس) 40
مفاهیم بنیادی نظریه الیس 42
نظریه شخصیت الیس 43
اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی 45
تفکرات غیر منطقی 47
روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی 50
فرایند درمانی 52
نقش درمانگر 53
اضطراب 64
سطوح اضطراب 66
خلاصه 67
مبانی نظری اضطراب 68
نظریه های یادگیری 69
نظریه های اصالت وجودی 71
نظریه های شناختی 72
نظریه های زیست شناختی 74
عوامل اضطراب و تنیدگی 74
پاسخ های سیستم ایمنی 78
پاسخ های شناختی به اضطراب 80
دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش 81
فصل سوم
روش تحقیق 84
جامعه آماری 85
متغیرهای پژوهشی 85
فرضیات مربوط به کنترل متغیرها 86
ابزار تحقیق 87
روش های آماری 90
محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق 91
فصل چهارم و پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها 93
فرضیه 93
خلاصه 99
منابع و مأخذ 102
  • تکنیک های رفتاردرمانی
  • تحقیق هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل
  • تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر
  • نظریه درمانی عقلانی عاطفی (ا
  • انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی
  • فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر
  • بیماری روای از دیدگاه مکتب یادگیری
  • روش های روان درمانی کدامند
  • فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی چیست
  • انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر