پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر در 128 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 178 کیلوبایت

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر در 128 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

11 مقدمه…

2

12 بیان مساله…

4

13 سابقه و ضرورت مساله…

6

14 اهداف پژوهش…

10

15 سوالات تحقیق…

10

16 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها…

11

161 تعریف تفکر…

11

162 تعریف تفکر غیر منطقی…

11

163 تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی…

11

164 تعریف ازدواج…

12

165 معیارهای ازدواج…

12

1651 معیارهای زیستی…

12

1652 معیارهای روان شناختی…

13

1653 معیارهای اجتماعی…

13

1654 معیارهای اقتصادی…

13

1655 عوامل خانوادگی…

13

1-6-6- تعریف عملیاتی ملاکهای همسرگزینی…

13

17 متغیرهای تحقیق…

13

عنوان

صفحه

171 متغیر مستقل…

13

172 متغیر وابسته…

14

173 متغیر تعدیل کننده…

14

174 متغیر کنترل…

14

175 متغیرهای مداخله گر…

14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

21 مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی هیجانی رفتاری…

16

211 روشهای شناختی…

19

212 روشهای فراخوان عاطفی…

19

213 روشهای رفتاری آشفتگی…

19

22 ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی…

20

23 اصول ششگانه نظریه الیس…

26

231 اصل اول…

26

232اصل دوم…

27

233 اصل سوم…

27

234 اصل چهارم…

27

235 اصل پنجم…

27

236 اصل ششم…

28

24 باورهای غیر منطقی…

28

عنوان

صفحه

25 انواع باورهای غیر منطقی…

29

251 تفکر غیرمنطقی تایید دیگران…

30

252 تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)…

31

253 تفکر غیر منطقی سرزنش کردن…

31

254 تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی…

32

255 تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات…

32

256 تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی…

33

257 تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات…

33

258 تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی)…

34

259 تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش…

35

2510 تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران…

35

2511 تفکر غیرمنطقی کمال طلبی…

36

26 تاریخچه ازدواج…

36

27 تعریف ازدواج…

38

28 فلسفه ازدواج…

39

29 هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده…

40

210 انگیزه های دیگر…

43

211 ازدواج و اشکال آن…

43

212 اقسام ازدواج…

44

عنوان

صفحه

2121 ازدواج یک همسر گزینی…

44

2122 ازدواج چند زن گزینی…

44

2123 ازدواج چند شوهر گزینی…

45

2124ازدواجهای گروهی…

45

213 عوامل موثر در ازدواج…

45

2131 عوامل اجتماعی…

45

2132 عوامل سیاسی…

46

2133 عوامل فرهنگی…

46

21331 دین و مذهب…

47

21332 آداب و رسوم در رابطه با ازدواج…

47

21333 آراستن ظاهر…

47

2134 عوامل اقتصادی…

47

2135 عوامل روانی و اخلاقی…

48

21351 عوامل توفیق و حفظ زناشویی…

48

21352 ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند…

48

2136 عوامل جسمانی و ژنتیکی…

49

2137 سن ازدواج…

49

21371 جنبه روانی…

49

21372 جنبه فیزیولوژیکی…

49

عنوان

صفحه

214 مهمترین عوامل توفیق در ازدواج…

50

2141 رشد عاطفی و فکری…

50

2142 توافق، علایق و طرز تفکر…

51

2143 تشابه تحصیلی و طبقاتی…

52

2144 طرز فکر راجع به امور جنسی…

53

215 عوامل موثر در ناپایداری ازدواج…

54

2151 فقر اقتصادی…

54

2152 کم سن و سال بودن زن و مرد…

54

2153 بی فرزندی و کم فرزندی…

54

2154 شهرگرایی و رشد صنعت…

55

2155 استقلال مالی و اقتصادی زن…

55

2156 اختلاف در مذهب و فرهنگ…

55

2157 ناراحتی روحی و روانی…

55

2158 ناتوانی جنسی…

55

2159 عدم سازش فکری و اجتماعی…

55

21510 عدم وجود روابط انسانی درخانواده…

56

216 ساختار خانواده و همسرگزینی…

56

217 همسرگزینی در ایران…

57

218اصول کلی در انتخاب همسر…

59

عنوان

صفحه

2181 توجه به خانواده…

59

2182 اخلاق نیک…

60

2183 رعایت اصول کفویت…

61

2184 توجه به تناسب سنی و جسمی…

62

2185 سلامت جسمی و روحی…

62

2186 علم و سواد…

63

2187 زیبایی…

63

219 پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…

64

فصل سوم: روش انجام پژوهش

31 روش پژوهش و دلایل انتخاب آن…

70

32 جامعه آماری…

70

33 حجم نمونه…

71

34 روش نمونه برداری…

71

35 روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش…

72

351 آزمون تفکرات غیر منطقی A. T. I. B…

72

352 اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A. T. I. B…

73

353 روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A. T. I. B…

73

354 همسانی درونی آزمون A. T. I. B…

74

36 پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی…

74

عنوان

صفحه

37 طرح اجرای پژوهش…

75

38 روشهای آماری…

75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

41 توصیف داده ها…

77

42 داده های جمعیت شناختی…

77

43 تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق…

87

431 سوالات تحقیق…

87

4311 سوال اول…

87

4312 سوال دوم…

88

4313 سوال سوم…

88

4314 سوال چهارم…

89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

51 بحث و خلاصه…

91

52 بحث براساس سوالات تحقیق…

91

521 سوال اول…

91

522 سوال دوم…

93

523 سوال سوم…

94

524 سوال چهارم…

97

53 نتیجه گیری…

98

عنوان

صفحه

54 محدودیتهای پژوهش…

55 پیشنهادات…

منابع

منابع فارسی

پیوستها

پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A. T. I. B.

پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج

پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی

فهرست جداول

41 گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش

42 فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان

43 میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی

44 میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران

45 مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران

46 میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی

47 میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران

48 مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران

49 ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

410 ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

411 فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی

منابع

1) آلیس، آلبرت رابرت هارپر (1381) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

2) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی، ترجمه احمد اعتمادی جزوه کلاسی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

3) الیس آلبرت (1381)، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی تهران، خدمات فرهنگی رسا

4) اعزازی، شهلا (1380) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

5) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره 186

6) استادی، رضا (1374)، بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در دانش آموزان پایه چهارم دبیرستانهای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی علامه طباطبائی

7) اتکینسون، ریتال اتکینسون، ریچارد و هیلگارد، ارنست (1369) زمینه روان شناسی جلددوم ت: محمدنقی براهنی و همکاران، تهران انتشارات رشد

8) بک، آئرون تی (1369) شناخت درمانی و روان شناسی افسردگی ترجمه: مهدی قراچه داغی چاپ اول تهران نشر ویسی

9) بک آئرون تی (1369) عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه داغی چاپ اول تهران انتشارات نیوند

10) جعفری بوئین، احسان (1381) بررسی معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی، پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی

11) حسینی بیرجندی، سیدمهدی (1375) مشاوره در آستانه ازدواج، چاپ اول، تهران انتشارات آوای نور

12) دلاور، علی (1381) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، نشر ویرایش

13) رشید پور، مجید (1373) مراحل ازدواج، چاپ ششم انتشارات بدر

14) ساروخانی، باقر (1370) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، ج اول، تهران انتشارات سروش

15) شفیعی، مازندرانی، سید محمد (1376) راز خوشبختی تهران موسسه فرهنگی انتشارات شفق

16) فرجاد، محمدحسین، (1372) آسیب شناسی خانواده و طلاق، تهران، انتشارات منصوری

17) گردی، فلور (1381) بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید بهشتی

18) مظاهری، علی اکبری (1362) اخلاق خانواده، تهران انتشارات شفق

19) مصلحتی، حسین (1379) ازدواج و ازدواج درمانی تهران نشر البرز

20) مهدوی، محمد صادق (1377) بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج. تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

21) مومن زاده (1381) فرید، بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی

22) هومن، حیدرعلی (1380) شناخت روش علمی در علوم رفتار (پایه های پژوهش) تهران نشر پارسا

11 مقدمه:

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حوادث و وقایعی است که در زندگی انسانها نقش اساسی و تعیین کننده دارد. یافتن روحی رشد دهنده که تحت عنوان همسری می تواند نیمی یا همه زندگانی انسان را در مسیر صحیح و رهایی بخش قرار دهد، به عنوان یکی از مهمترین تصمیم های سرنوشت ساز زندگی هر زن و مرد مطرح بوده و هست.

معمولاً خانواده مدرسه نوع دوستی است که مدام به انسان نوع دوستی و حب بشر که بر اساس ضرورت و طبیعت است تبلیغ و تلقین می کند. خانواده کانونی است که دو موجود مرد و زن برای موجودیت خود و برای آینده و کمال خود و بالاخره برای ادامه بقای خود به وسیله فرزندان خویش امیدها و دلواپسی های مشترک و یکنواخت و یکسانی دارد. (ابراهیمی بختور 1369نقل از جعفری)

بدون تردید ازدواج عامل بیداری خانواده است و خانواده از دیدگاهی یک نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و برآیند یا انعکاس از کل جامعه است در یک جامعه منحط خانواده نیز خود به خود منحط خواهد شد. و برعکس در سلامت جامعه سازمانهای آن از جمله خانواده نیز از سلامت برخودار خواهند بود. اما به محض تکوین خانواده همچون هر سازمان اجتماعی دیگر بر زمینه اجتماعی خود اثر خواهد گذاشت.

ازدواج و زندگی زناشویی بعنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. ازدواج رابطه ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می باشد که از ویژگیهایی برخوردار بوده است. همچنین توجه به کانون خانواده محیط سالم و سازنده روابط گرم و تعاملات میان فردی صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند. لیکن شواهد بسیار واضحی وجود دارد که زوجها در جامعه معاصر، مشکلات شدید و فراگیر را در هنگام برقراری و حفظ روابط عاشقانه و صمیمی تجربه می کنند. (مومن زاده 1381)

در این خصوص یکی از موثرترین شیوه های بررسی، شناخت علل مشکلات ارتباطی و شناختی رفتاری می باشد که کاربرد زیادی را به همراه داشته است. روان شناسان متخصص و آشنا به این شیوه با توجه به برداشتهای ذهنی، باورها، تفکرات، انتظارات و اعتقادات هر فرد وتاثیر آن بر رفتارهای روزمره، ضمن بررسی و توصیف تاثیرات این عوامل و چگونگی تاثیر آن بر روابط بین فردی، با راهنمایی و نیز با تصحیح مشکلات شناختی و بکارگیری شیوه های نوین رفتاری، ارتباطی و حل مساله، نه تنها به رشد فردی، که به ایجاد ارتباط صحیح و مناسب افراد نیز می پردازند.

از میان رویکردهای مختلف، شناخت درمانی کار را با این فرضیه اساسی آغاز می کند که بیماریها و اختلاف های روانی از شناخت های اشتباه، باورها و عقاید نادرست و نگرشهای غلط ناشی می شود. و این باورها و عقاید و نگرشها می تواند حتی کلیه جوانب زندگی یک فرد را در برگیرد و در این خصوص جوانی که در شرف ازدواج است. بروی لازم است که قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر اطلاعات کافی کسب کند و سپس اقدام نمایند. اما متاسفانه اکثر پسران و دختران، بدون تجربه و اطلاعات لازم و با باورها و نگرشهایی گاه غلط و غیرمعقول به چنین امر بسیار مهم و سرنوشت ساز اقدام می نمایند. و چه بسا که در آینده دچار مشکلات عدیده روانی و خانوادگی می شوند و گاه با یک انتخاب نادرست و مدنظر قرار دادن ملاکهای غیرمعقول سرنوشت این ازدواج به ناسازگاری و نزاع و گاه به طلاق منجر می شود. بنابراین برای بهبود فرد و رهایی او از مشکلات روانی، باید شناختها، باورها و نگرشهای مشکل آفرین شناسایی شوند و با ابزارهای بالینی ارزیابی گردند. ولذا هدف از این تحقیق بررسی تفکرات غیرمنطقی و ارتباط آن با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

12 بیان مساله:

اختلالات روان شناختی نتیجه ترکیبی از عوامل بیولوژیکی، محیطی و اجتماعی می باشد و به ندرت می توان علت واحدی را برای یک اختلال مطرح کرد. بعضی مواقع حوادث اولیه دوران کودکی منجر به تحریفات شناختی بعدی می شوند، فقدان تجربه یا آموزشی ممکن است منجر به شیوه های نادرست یا ناسازگار تفکر شود. (بک و وایشار 1989 نقل از گردی)

ممکن است تحت شرایط فشارزا، هنگامی که افراد یک موقعیت تهدید کننده را پیش بینی یا درک می کنند، تفکراتشان تحریف شوند. این افکار غلط تنها علت اختلالات روان شناختی نیستند، بلکه ترکیبی از عوامل زیستی، رشدی، و محیطی در پیدایش و تکوین اختلالات نقش ایفا می کنند. (همان منبع)

نظریه بک در مورد اختلالات هیجانی بیانگر آن است که اولین مولفه در این گونه اختلالات حضور افکار منفی خود کار است. این افکار غیر معمول بوده، اغلب به ظاهر توسط حوادث برانگیخته می شوند، نه اینکه ضرورتاً نتایج تفکر جهت دار باشند. آنها به نظر می رسد، ناگهانی بوده و اغلب برای فرد معتبر می باشد. به این معنی که این افکار همانند حقایق پذیرفته می شوند، بدون اینکه تحلیل بیشتری بر روی آنها صورت بگیرد. اثرشان منجر به خلق آشفته و باعث تفکرات و تصورات بیشتر برای ظهور در یک مسیر نزولی از ناامیدی است. (ویلیامز و همکاران 1999 نقل از گردی)

اشتغال فکر نسبت به ازدواج در افراد جوان کاملاً عادی است و برای هر جوانی یکبار در طول زندگی اش این فرصت پیش می آید که ازدواج نماید. بنابراین دختران و پسران باید به خاطر داشته باشند که ازدواج خطرناک ترین گزینش است که برای خود انجام می دهند و براساس همین گزینش خود را خوشبخت یا بدبخت می گردانند.

پل گلیک، آمارشناس ارشد دولت آمریکا در زمینه مسائل خانوادگی خواستار آن است که به افراد به نحو موثرتری، در زمینه اینکه چگونه عاقلانه ازدواج کنند آموزش داده شود یا به عبارتی دیگر وی خواهان روشی، برای انتخاب همسر است، که از نظر علمی آزمایش شده و مورد تایید باشد. (تافلر 1372 نقل از جعفری)

از آنجا که یکی از عواملی که در یک ازدواج موفق موثر است، همان الگوها و روشها و ملاکهای همسرگزینی است و این انتخابها و ملاکها خود نیز متاثر از عوامل و خلق و خو و حالتهای عاطفی و هیجانی افراد قرار دارد و تفکرات غیر معقول و باورهای غیرمنطقی باعث می شود، که جوانان در انتخاب و گزینش و توجه به این ملاکها تحت تاثیر قرارگیرند و همانگونه که ذکر گردید و با توجه به مسائل و مشکلات بوجود آمده برای جوانانی که دچار ناسازگاریهای زناشویی شده اند و با توجه به آمار طلاق در جامعه و کودکان بی سرپرست، که قربانی یک انتخاب ناآگاهانه و جدایی پدر و مادر از هم می شوند. نقش و توجه جدی به امر گزینش ملاکها و معیارهای همسرگزینی در ازدواج جوانان مشخص و معلوم می گردد.

«اگر دخترها و پسرها می دانستند هدف از ازدواج چیست و اگر با معیارهای اصیل در انتخاب همسر آشنایی داشتند به یقین این تعداد از خانواده های اجتماعی متزلزل نمی شدند.» (رشیدپور 1375)

اگر فردی خود را خوب بشناسد و بداند کیست، چگونه می اندیشد و اعتقادات او بر چه اساسی می باشد، هرگز با فردی که خلاف او فکر می کند ازدواج نمی کند و خود را وارد یک جهنم واقعی نمی سازد. در واقع، بعد از خودشناسی به این واقعیت می رسیم که برای یک ازدواج صحیح باید نسبت به فرد مقابل نیز شناخت، پیدا کرد و این مساله بسیار مهمی است زیرا بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که شناخت مساله بسیار غامض و پیچیده ای است و گاهی تا آخر عمر نمی توان دیگری را واقعاً آن طور که هست شناخت.

پس هر دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند باید با تکیه بر توان عقلی و قدرت اندیشیدن، به طور منطقی معیارهای اصولی همانندی را در نظر بگیرند و با توجه به نقاط مشترک و تشابه بیشتر همسر خود را برگزینند. (جعفری 1381)

  • رابطه تدریس ویادگیری
  • برنامه درسی
  • افت تحصیلی
  • پایان نامه بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال و رابطه آن با افت تحصیلی
  • افت تحصیلی دانش آموزان
  • روش تدریس فعال
  • الگوی تدریس
  • پایان نامه علوم تربیتی
  • تحقیق ارشد علوم تربیتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر