تفکر خلاق

دسته بندی: روانشناسی

عنوان: تفکر خلاق

قالب: Word

تعداد صفحات: 26

قسمت اعظم آنچه در رابطه با آموزش رسمی تفکر انجام شده، بر مهارت هایی همچون تدریس تحلیلی تاکید می کند. این که چگونه دانش آموزان ادعاها را درک کنند، یک استدلال منطقی را به وجود آورند یا آن را دنبال کنند، پاسخ ها را بفهمند، راه های نادرست را حذف کرده و بر راه های صحیح تمرکز کنند. با وجود این، یک نوع تفکر دیگر هم وجود دارد که به بررسی ایده ها می پردازد، احتمالات را به وجود می آورد، به دنبال پاسخ های متعدد و صحیحی می گردد و تنها به یک پاسخ درست اکتفا نمی کند. هر دو نوع تفکر برای موفقیت در زندگی روزمره حیاتی هستند؛ اما نوع دوم بیشتر پس از اتمام دروه کالج نادیده گرفته می شود.

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تفکر خلاق