بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی

دسته: مهندسی عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1021 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

دانلود مقاله کارشناسی ارشد عمران سازه

بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی از دهه 1970 در برخی از سازه های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ایده این سیستم، بهره گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. دربرخی موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی از این سیستم امری اجتناب ناپذیر است.

در این پژوهش، اثر ایجاد بازشو به شکل ربع دایره به منظور عبور تأسیسات بررسی می شود. این بازشوها در گوشه های پانل واقع شده اند و اثر بکارگیری سخت کننده در رفتار دیوار برشی فولادی مورد مطالعه قرار می گیرد. به این منظور، نتایج مدلسازی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شده است که بیان گر درستی مدلسازی است. تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) این نرم افزار و آنالیز مدل ها نشان می دهد که اثربکارگیری سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوار برشی فولادی (سختی الاستیک و مقاومت) چندان قابل ملاحظه نمی باشد.

کلمات کلیدی:

بازشو

دیوار برشی

سخت کننده

دیوار برشی فولادی

مقدمه

دیوار برشی فولادی از دهه 1970 میلادی در ساختمانهای مختلف بویژه ساختمان های بلند بعنوان یک سیستم با عملکرد مناسب جهت مقابله با نیروهای جانبی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. دیوار برشی فولادی شامل ورق پرکننده فولادی می باشد که پیرامون آن را سیستم تیرها و ستون ها در برگرفته است. این سیستم همانند یک تیر ورق فولادی قائم است که بصورت طره ای قرار گرفته شده و در آن ستونها نقش بال های تیرورق را ایفا می کنند در حالیکه تیرها به عنوان سخت کننده های جان عمل می کنند. سختی الاستیک بالا، شکل پذیری زیاد و رفتار هیسترزیس پایدار در بارگذاری رفت و برگشتی از خصوصیات این سیستم میباشد.

کاربرد این سیستم در مناطق لرزه خیز به دلیل جذب و اتلاف انرژی بالا، مطلوب و اقتصادی می باشد. مطالعات تجربی توسط محققان مختلف تایید کننده موارد فوق می باشد. دیوارهای برشی فولادی در مقایسه با سایرسیستم های مقاوم جانبی دارای مزایایی است که می تواند هزینه های کلی یک ساختمان را بطور اساسی کاهش دهد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ظرفیت جذب انرژی نسبتاً زیاد با رفتار هیسترزیس پایدار

2. سبک تر بودن وزن آن در مقایسه با قابهای بتن مسلح که پیامد آن کاهش بار مورد نظر روی ستونها و پی ها و در نتیجه کاهش نیروی لرزه ای

3. ایجاد شرایط بهتر جهت بازرسی و کیفیت بالاتر جهت کنترل

4. قابلیت افزایش فضا به ویژه در ساختمانهای بلند مرتبه بدلیل سطح مقطع کمتر در مقایسه با دیوارهای برشی بتن مسلح

5. نصب بسیار آسانتر و سریعتر در کاربردهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

اساس ایده دیوارهای برشی فولادی بهره گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. اولین کار جدی توسط واگنر (1931) به منظور بررسی مقاومت پانل های برشی پس از کمانش جان انجام گرفت.

فهرست مطالب

بررسی اثر استفاده از سختکننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی 1

خلاصه 2

1. مقدمه 3

2. روش های مدلسازی دیوار برشی فولادی 5

3. معرفی نمونه مورد مطالعه 7

شکل 1- نمودار بار- تغییر مکان جانبی نمونه آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود 7

شکل2- مشخصات نمونه آزمایشگاهی مورد استفاده جهت مدلسازی 8

جدول1- مشخصات مصالح دیوار برشی فولادی مورد مطالعه [9] 8

4. نحوه مدلسازی اجزای محدود 9

5- روش تحقیق 9

شکل3- توزیع تنش های فون میزز در نمونه ی، 4-C-R27.9 (برحسب (MPa در انتهای تحلیل 11

شکل4- توزیع تنش های فون میزز در نمونه ی، ) ST-4-C-R27.9 برحسب (MPa در انتهای تحلیل 12

شکلهای 5 تا 7، اثر استفاده از سخت کننده و عدم بکارگیری آن (در بازشو ربع دایره) را در رفتار سیستم نشان می دهند. 13

شکل5- اثر استفاده و یا عدم استفاده از سختکننده در بازشو (به شکل ربع دایره) در سختی الاستیک سیستم به ازای نسبت های مختلف طول بازشو به ارتفاع پانل ((R/H 13

شکل6- اثر استفاده و یا عدم استفاده از سخت کننده در بازشو (به شکل ربع دایره) در Fd=2cm سیستم به ازای نسبت های مختلف طول بازشو به ارتفاع پانل ((R/H 14

7- نتیجه گیری 15

8- مراجع 15

  • دانلود مقاله بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو
  • دیوار برشی فولادی
  • دانلود مقاله اثر ایجاد بازشو به شکل ربع دایره به منظور عبور تاسیسات
  • دانلود مقاله کارشناسی ارشد عمران سازه
  • بازشو
  • دیوار برشی
  • سخت کننده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی