بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

مقاله مدیریت، بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت هواپیمایی آسمان پایگاه شیراز، خلاصه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه سه متغیر بهره وری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان جنوب کشور، پایگاه شیراز (720 نفر) می باشد…

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 1,159 کیلوبایت

توضیحات:

این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال 1392 ارائه شده است.

خلاصه:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سه متغیر بهره وری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان جنوب کشور، پایگاه شیراز (720 نفر) می باشد. حجم نمونه برابر با 251 نفر محاسبه شد. که با استفاده از روشهای نمونه گیری در دسترس، اعضای نمونه آماری، انتخاب و پرسشنامه بین انها توزیع گردید. پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تکنیک روایی محتوا و روایی سازه- همگرا (نرم افزار لیزرل) تایید شد. آزمون کولمو گروف-اسمیرنف جهت تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش، و تکنیک های مدلسازی معادلات ساختاری، و تی تست تک نمونه ای به منظور پاسخ گفتن به پرسش ها و فرضیات تحقیق مورد آزمایش قرار گرفتند. روابط بین نوآوری، مدیریت دانش و بهره وری معنا دار بود.

نویسندگان: کمیل حمیدی، دکتر سید جواد ایرانبان، دکتر حامد کاظمی پور

 • عوامل موثر بر بهره وری پرسنل
 • مدیریت نوآوری در سازمان
 • بهره
 • مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان
 • مدیریت دانش
 • بهره وری کارکنان و مدیریت دانش
 • مدیریت دانش در سازمان
 • بهره وری پرسنل
 • نوآوری سازمانی
 • دانلود مقاله
 • مقاله مدیریت
 • بهره وری پرسنل و نوآوری سازمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه بهره وری پرسنل با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی