افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

موضوع تحقیق: آیا بین افسرگی و فعالیت های ورزشی رابطه ای وجود دارد. مقدمه: در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است. پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی…

دسته بندی: جزوات» تربیت بدنی

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 1,630 کیلوبایت

مقدمه:

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-روش انجام تحقیق

2-پیش فرض

3-جامعه آماری دقیق

4-نمونه دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

5-مقدمه

6-هدف کل تحقیق

7-فرضیه

8-روش آماری تحقیق

9-تعریف واژه ها

الف افسردگی چیست؟

ب تعریف ورزش

فصل دوم: مبنای نظری

1-تعریف افسردگی

2-علائم افسردگی

4-نشانه افسردگی یک قطبی

5-طبقه بندی افسردگی

6-دوره افسردگی

فصل سوم: جامعه تحقیق و نمونه برداری

1-جامعه تحقق

2-نمونه برداری

3-نمونه شماره

4-نمودار شماره 2

5-نمودار شماره 3

6-نمودار شماره 4

7-ابزار تحقیق

8-نمودار شماره 5

9-نمودار شماره 6

10-دستور اجرا

11-نحوه نمره گذاری

12-طرح آزمایشی

الف- متغیر مستقل (ورزشی)

ب- متغیر وابسته (افسردگی)

13- شیوه اندازه گیری

14-کنترل ها

15-نمودار شماره 7

16-نمودار شماره

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

1-تحلیل نتایج

الف – شیوه اندازی گیری

ب – شیوه گروه بندی

2-جدول شماره 1

3-جدول شماره 2

4-محاسبه داده های آماری گروه اول غیر ورزشکاری

5-محاسبه داده های آماری گروه دوم ورزشکار

6-جدول شماره 3

7-جدول شماره 4

8-تدوین یافته ها

9-آزمون و مقایسه دو گروه مستقل میانگین

10-جدول شماره 5

11-فرض صفر

12-فرض خلاف

13-نتیجه

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

1-بحث و نتیجه گیری

2-خلاصه فصول

3-مشکلات و محدودیتها

4-پیشنهادات

5-منابع

 • بررسی آمار افسردگی و ورزش
 • آمار افسردگی بین ورزشکاران
 • افسردگی غیرورزشکاران
 • بررسی اضطراب در ورزشکاران
 • بررسی افسردگی ورزشکاران
 • تحقیق تاثیر ورزش بر افسردگی
 • افسرد
 • افسردگی در ورزشکاران
 • سلامت روانی ورزشکاران
 • رابطه ورزش و افسردگی
 • پروژه آمار افسردگی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار