طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی

دسته: عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 498 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

در این تحقیق، طراحی سازه های فضا کار برای وزن مطلوب هندسی و مصالح با رفتار غیر خطی ارائه شده است، که از الگورستم تکاملی cvsp استفاده می کند. (تداوم غیر رایج مجازی)

متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا کار هستند. محدودیت های طراحی شامل محدودیت سازه ای، تعادلی و هندسی می شود. تنش های کششی و فشاری به مقادیر بحرانی و جابه جایی گره ها که به مرزهای بالایی خود مقید شده اند، محدود می شود.

کمی بیشینه تعادل نیز در طی فرایند بهینه سازی چک می شود و برخی از محدودیت ها روی متغیر طراحی به عنوان محدودیت هندسی در نظر گرفته می شود. مدل های آماده شده طراحی نشان داده اند که کاهش اضافی در وزن سازه ها به وسیله رفتار غیر خطی در طراحی بهینه سازه های فضا کار ممکن است.

فهرست مطالب

چکیده: 1

-مقدمه: 2

1- بیشینه تئوری رفتار غیر خطی. 3

2- مشکلات فرمول های طراحی بهینه. 9

4-2متغیر های طراحی. 11

4-3 توابع مورد نظر. 12

نتیجه گیری.. 19

منابع: 20

  • سازه های فضا کار
  • طرح بهینه
  • الگوریتم تکاملی
  • رفتار غیر خطی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا کار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تکاملی