ویژگی های سازمان صنعتی خلاق ونوآور

دسته بندی: عمومی

فرمت: word قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات: 14

خلاصه ای از متن: درجهان صنعتی و فراصنعتی معاصر شتاب فزاینده تحولات به حدی است که علوم ومعارف بشری تقریبا در هر ده سال دوبرابر می شود. در رشته برق این مدت حدود 5 سال، در رشته الکترونیک حدود 3 سال و در رشته کامپیوتر حدود یک سال برآورد شده است. بدون تردید با گذشت زمان این روند با شتاب بیشتری تداوم خواهدیافت.

جامعه جهانی امروز پیوسته دچار تحول و دستخوش دگرگونی است. برای زیستن درچنین محیط متغیر و بی ثباتی، مدیریت خلاق ضرورت می یابد. صاحبنظران یکی ازمهمترین و بارزترین ویژگیهای عصر اطلاعاتی و نرم افزاری را که ما هم اکنون در آن به سرمی بریم پیش بینی ناپذیری و عدم رویت روند امور و تحولات آینده می دانند. در این شرایط تنها خلاقیت و نوآوری مدیران است که می تواند حتی از ابهام و عدم وضوح نیزفرصت بسازد و راه را به سوی قله های پیروزی بگشاید.

امروزه تقریبا تمام کشورهای جهان درجهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی درپی خلاقیت و نوآوری هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده خلاقیت و نوآوری ایجاد رقابت بین کشورهای مختلف درحال توسعه است.

  • خلاق ونوآور

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ویژگی های سازمان صنعتی خلاق ونوآور