ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن

دسته: مهندسی برق

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 1151 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات

ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن

* قابل استفاده برای مهندسی کامپیوتر و آی تی

چکیده:

شبکه های حس گر بی سیم شبکه هایی هستند، متشکل از تعداد زیادی گره حس گر که برای جمع آوری اطلاعات مفید در ناحیه ای پراکنده می شوند. این شبکه ها به پروتکل های مخابراتی بی سیمی نیاز دارند که میزان مصرف انرژی و تأخیر را در شبکه حداقل کند. در پایان نامه حاضر، اولین هدف، ارزیابی و بهبود الگوریتم LEACH به عنوان یک الگوریتم مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های حس گر است. در ادامه روش انتخاب سرگروه و تشکیل خوشه ها در این الگوریتم درشرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر این عوامل بر مصرف انرژی، طول عمر شبکه و تأخیر در انتقال اطلاعات بررسی شد. در نهایت بر اساس نتایج، یک روش جدید برای اصلاح الگوریتم انتخاب سرگروه در LEACH بر اساس تعداد گره های باقیمانده در هر دنباله از دوره های کاری پیشنهاد داده شد. نتایج، بهبود متوسط مصرف انرژی در شبکه را با اعمال روش جدید به الگوریتم LEACH نشان می دهند. در نهایت یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی پیشنهاد داده شد. نتایج شبیه سازی ها عملکرد بهتر الگوریتم زنجیره ای جهت دار را از نظر مصرف انرژی و تأخیر نسبت به الگوریتم PEGASIS به عنوان یک الگوریتم مبتنی بر زنجیر دیگر نشان می دهند.

کلمات کلیدی:

خوشه بندی

پروتکل های مسیر یابی

شبکه های حسگر بی سیم

پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی

فهرست مطالب

فصل اول: شبکه های حسگر بیسیم

فصل دوم: مسیریابی درشبکه های حسگر بیسیم

فصل سوم: ارزیابی و تعیین سطح آستانه بهینه در الگوریتم LEACH

فصل چهارم: مسیریابی زنجیره ای جهت دار

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  • شبکه های حسگر بی سیم
  • پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی
  • ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود الگوریتم LEACH
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات
  • ارزیابی و بهبود پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم
  • پروتکل های مسیر یابی
  • خوشه بندی
  • ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن