نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش تفکر خلاق (2)

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش تفکر خلاق 25 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیروان

موضوع تحقیق: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش تفکر خلاق

استاد مربوطه: سر کار خانم رقیه شاهدی

گرداورندگان: فاطمه جعفری- زهرا جعفری

زمستان 87

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده… 4

مقدمه… 5

مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق… 6

ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق… 9

عوامل موثر در خلاقیت و تاثیر آن بر محتوای کتب درسی… 11

رابطه هوش و خلاقیت… 12 عواملی که مانع خلاقیت می شوند… 17 نقش معلم در پرورش خلاقیت… 17

راههای ایجاد و پرورش خلاقیت… 19

راههای ایجاد و پرورش خلاقیت دردانش آموزان… 20

نتایج نظرسنجی از تعدادی معلمان در زمینه خلاقیت… 21

نتیجه گیری…

منابع و معاخذ…

چکیده:

در این مقاله به بررسی خلاقیت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق، ویژگیهای افراد خلاق، عوامل موثر در خلاقیت، نقش معلم در پرورش خلاقیت راه های ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان، می پردازیم.

در بعد اول. ضمن بررسی نظرات مربیان و متخصصان تربیتی در رابطه با مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق در جستجوی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا خلاقیت فرآیندی درونی است یا بیرونی؟ آیا مستلزم انضباط است یا خود انگیزی؟ در بعد دوم. در جستجوی خصوصیات بارز افراد خلاق هستیم و ضمن اشاره به نتایج تحقیقات مختلف به بررسی ویژگیهای شخصیتی و روانی افراد خلاق و تفاوت آن ها با افراد غیر خلاق می پردازیم. در بعد سوم. عوامل موثر در خلاقیت و تاثیر بر محتوای کتاب های درسی را ذکر کرده و عواملی که مانع تفکر خلاق می شوند را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش تفکر خلاق (2)