تحقیق زبان برنامه نویسی HTML (3)

تحقیق درمورد زبان برنامه نویسی HTML

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

HTML: Hyper TEXT markup language

1973 ARPANET چهار کامپیوتر را بهم وصل می کند

Tim Berners lee CERN

ARPANET

markupprinter

… جمله…

برای اینکه دو چیز بتوانند ارتباط داشته باشند باید یک زبان یا قواعد مشترک داشته باشیم که به آن پروتکل می گویند.

پروتکل انتقال علامت: HTTP

(Hyper TEXT Transferpertocol)

HTML در واقع مجموعه ای از علامتها (tag) برای نشانگذاری متن ها می باشد که البته این تعریف اولیه آن است. دستورات یا Tag های HTML می تواند شکل متن را به نحو دلخواه نمدیریت کنند با این حالت HTML یک زبان برنامه نویسی نیست بلکه یک زبان علامت گذاری متن به شمار می رود. مزیت این موضوع در این است که HTML یک زبان ساده است و عیب آن در نداشتن توانایی های یک زبان برنامه نویسی است. برای رفع این نقیصه از زبانهای برنامه نویسی در HTML استفاده می شود. مانند زبان JAVA و Script هایی نظیر – JAVA Script. SCRIPT خلاصه شده یک زبان است دستورات در هر دو یکی است.

نحوه ایجاد فایل HTML:

در ساده ترین شکل یک فایل HTML در محیط Note pad ایجاد می شود برای این کار از نرم افزار wordpad نمی شود استفاده کرد زیرا word pad متن ورودی را تغییر داده و فرمت می نماید و درواقع یک سری اطلاعات اضافی به فایل اضافه می کند (از محیط Editذ در Dos هم می توانیم استفاده کنیم) سپس به کمک یک نرم افزار مرورگر با Browser می توان HTML را دید.

وظایف Browser ازدیدگاه این مبحث:

1-پرش (jump) از یک فایل HTML به یک فایل HTML دیگر.

2-نمایش فایل HTML

شکل کلی یک فایل HTML به صورت زیر است:

< HTML>

نباید stagement ها همدیگر را قطع کنند و باید مثل حلقه های for تو در تو باشند.

هر علامت معرف یک Tag، Html می باشد. هر تک Html معمولاً بصورت زوج می باشند بجز Tag های منفرد و Tag. علامت انتها یا scafe رانشان می دهد.

Tag هایی که در داخل یک Tag دیگر وجود دارند Tag های فرزند نام دارند و هرکدام از آنها با هم خواهر و برادر می باشند و Tag اصلی Tag پذیر است. یک فایل Html با < Html> شروع می شود و با < Html> به پایان می رسد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق زبان برنامه نویسی HTML (3)