پایان نامه رشته روانشناسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق

پایان نامه رشته روانشناسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 415

چکیده:

اثری که پیش روی شماست یکی از غامض ترین پدیده های عصر ما را بررسی می کند.

پدیده طلاق راه حل رایج وقانونی عدم سازش زن وشوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند می باشد.

طلاق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی است، بدینسان در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم وطبیعی است پیوند رابطه زناشویی نیز استثنا نیست. پیوند های ازدواج به زودی برقرار می شوند، بزودی نیز قطع می گردند.

پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان و فرزندانش مهم است، بلکه از دیدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتی جمعیت نیز قابل بررسی است.

موضوع این تحقیق بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق، اثرات سوء، راههای پیشگیری و درمان طلاق می باشد. بطور کلی طلاق از 3 حیــــطه مورد بررسی قرار می گیرد.

اول اینکه در به وجود آمدن طلاق چه عوامل مهمی نقش اساسی دارند. دوم اینـکه بروز طلاق چه اثرات سوء و مخربی از لحاظ روانی، اجتماعی، فرهنگی واقتـصادی بــجای میگذارد ونکته سوم اینکه برای پیشگیری، درمان یاحد اقل، کاهش آمار آن چه اقداماتی می توان انجام داد.

مقدمه:

مشاهده مشکلات موجود در ازدواج جوانان که منجر به طلاق می شود در

جامعه ایرانی مرا به این اندیشه وا داشت که در مورد این

موضوع تحقیق کنم.

با مشاهده وضعیت فعلی جامعه در میا بیم که هنوز ملت ما علیرغم

بسیاری از نواوری ها وتجددها هنوز در قرون گذشته طی طریق می کند.

ما عموما به سنت ها و مذهب به یک دید نگاه می کنیم و حتی به سنت ها

فرا تر از مذهب و دین می نگریم در حالی که باید بین این دو جدایی قائل شد.

وقتی مذهب ما برای حل مشکلات ازدواج جوانان راه حل مناسبی ارائه

می دهد که هم او را از نظر روانی آرام میکند و هم مشکلات جنسی جوانان

را حل می کند ما هم بایــــــــد نگرشمان را به این امر مــهم هم با توجــه

به سنت و دین و با توجه به سنت و دین و بــا توجه به دورانــی که

درآن زندگــی می کنیم عوض کــنیم. پس باید بین سنت ها و مذهب تفکیک قائل شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه رشته روانشناسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق