پاورپوینت مشکلات فرهنگی ما ایرانیان (نگاهی به عوامل اصلی توسعه نیافتگی جامعه های ایرانیان)

دانلود پاورپوینت مشکلات فرهنگی ما ایرانیان (نگاهی به عوامل اصلی توسعه نیافتگی جامعه های ایرانیان)

تاکید بر بیان مشکلات و آثار آن و نه ریشه یابی دقیق آن

چرا این متن را نوشتم؟

تجربه دیدن فرهنگهای مختلف (فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی، یونانی، روسی، هندی، افغانی و…)

برای تحقیق در مورد یک موضوع: اطلاعات، قدرت تحلیل، ابزارهای دقیق تحلیل

ادعای بزرگ: حداقل در طول چند صد سال اخیر، عامل اصلی عقب ماندگی ایران چیزی جز مشکلات فرهنگی ما ایرانیان نیست.

از ماست که بر ماست

دخالت و فعالیت های استعماری تجربه تاریخی اکثر ملت ها (کشورهای منفعت طلب) – تقصیرات ما (اشاره به جنگ های ایران و روسیه)

تصمیمات غلط دولت مردان ایران ریشه در باور مرکز ثقل باور عمومی

سیاست گزاری حاکمان باور مرکز ثقل باور عمومی

مشکل فرهنگی: رفتاریست که نتایج منفی آن برای فرد و جامعه به مراتب بیش از مزایای آن باشد.

صرفاً مختص فرهنگ ایرانی نمی باشد

فرهنگ های نزدیک (فرهنگ های خاورمیانه ای، شمال آفریقا و جنوب اروپا) سهیم در بخشی از این مشکلات (به نحو مشابه شریک بودن در محاسن)

وجود اکثریت این مشکلات در سابقه همه جوامع وحذف آن در جوامع مدرن با ظهور مدرنیته

ادعای وجود قسمتی از این رفتار در اکثریت نزدیک به مطلق ایرانیان (بحث آماری)

دیدگاه من درباره ریشه های اصلی:

1. سلطه قوم های خارجی برای مدت طولانی (به طور مثال مغول ها)

ایجاد روحیه شدید ترس و محافظه کاری (کند کردن تحولات مترقی و هر نوع تغییر)

انتقال رفتارها و ارزش های نامطلوب

2. آب و هوای گرم و خشک: دادن ثبات به خصلت های نامطلوب

مثال:

– دقت به افزایش قدرت زن با نزدیک شدن به قطب

(کاهش قدرت زن در خانواده شاید به علت افزایش نیروی جنسی مرد)

– خشکی و مساله تقسیم آب و حکومت مقتدرانه فردی

– تاثیر خشکی آب و هوا در سخت و خشک شدن روحیات انسان

عناوین اصلی:

1. بلوغ احساسی

2. محافظه کاری تاریخی

3. آرمان گرایی و عدم اعتماد به نفس

4. تفکر طبقاتی و عدم توجه به تفاوتهای فردی

5. قانون مداری

بلوغ احساسی:

بلوغ عاطفی: رسیدن به حدی از پختگی احساسی که فرد راه حلهای پیچیده تری برایِِِ مشکلات روزمره عاطفی خود پیدا کند.

عامل های اصلی تبلور بلوغ احساسی:

استقلال اقتصادی و اجتماعی و مسوولیت های شدید ناشی از آن

استقلال عاطفی و کش و قوس های شدید عاطفی

ضوابط سخت تر محیط های کار

نقصان موارد فوق در فرهنگ ایرانی

پیچیدگی رفتار باعث کاهش خشونت آشکار در زندگی

ایده تمدن و ملالت های فروید: شکل گرفتن تمدن با خویشتن داری و به تاخیر انداختن خواسته های فوری

عدم بلوغ قهر کردن یا خشونت آنی برای رسیدن به مقصود

مثال در تفاوت بلوغ احساسی و فکری (جلسه های ایرانیان)

1.1- کار گروهی:

ضعف عظیم در کار گروهی

دسته دسته شدن و ساز فردی سر دادن

درگیریهای قابل اجتناب (عادی بودن در فرهنگ ایرانی)

عدم توانایی فرد در تعمیم خود خواهی فردی به خود خواهی گروهی

تاکید بر اختلافات به جای شباهت ها، عدم گذشت و خشونت های نابجا

موارد و نتایج اصلی:

2.1 – جو زدگی:

تحت تاثیرالقائات اطرافیان و جامعه (بحث آماری و عدد بحرانی)

رایجات وسیع بین ایرانیان بدون دلیل منطقی قابل قبول

همرنگی با جماعت

ضعیف شدن آزادی و خلاقیت

علاقه ناگهانی ایرانیان به قسمتی خاص از خدمات اینترنتی (مثال: ارکات)

علاقه خاص به یک نوع خاصی از پوشش یا آرایش

3.1-عدم پختگی در نحوه کنترل فرزند:

روابط بین پدر- مادر و فرزند ونحوه کنترل رفتار بچه یکی از پیچیده ترین برخوردها

کنترل رفتار بچه توسط اهرم های خشونت های فیزیکی، گفتاری و روانی

خشونت فیزیکی یا گفتاری یکی از ساده ترین راههاست (راه حل ساده و در عین حال پر ضرر و بی ثبات)

راه حل بهتر استفاده از کش و قوس در روابط احساسی با فرزند (نوسان پله ای)

شکست روش خشونت فیزیکی (بی احترامی و تاثیر بلند مدت)

مثال: مشکل کنترل رفتار بچه در جمع

شامل 31 اسلاید powerpoint

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت مشکلات فرهنگی ما ایرانیان (نگاهی به عوامل اصلی توسعه نیافتگی جامعه های ایرانیان)