طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 3,302 کیلوبایت

طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

فهرست مطالب

چکیده مطالب

پیشگفتار

فصل اول: تقویت کننده عملیاتی

مقدمه

1-1- پایانه های آپ امپ

1-2- آپ امپ ایده آل

1-3- تحلیل مدارهای دارای آپ امپ ایده آل – آرایش وارونگر

1-4- کاربردهای دیگر آرایش وارونگر

1-5- آرایش ناوارونگر

1-6- اثر محدود بودن حلقه باز و پهنای باند بر عملکرد مدار

1-7- عملکرد سیگنال بزرگ آپ امپ ها

1-8- مشکلات DC

فصل دوم: شبیه سازی سیستم

مقدمه

2-1- تابع تبدیل سیستم

2-2- فضاهای فضای حالت سیستم

2-3- SIMULINK

فصل سوم: کنترل مدرن

مقدمه

3-1- فضای حالت

3-2- پایداری

3-3- سیستم های کنترل خطی فیدبک حالت

3-4- کنترل پذیری و رویت پذیری

3-5- رویت گر

فصل چهارم: بررسی سیستم با استفاده از کنترل کننده فیدبک حالت و رویتگر

مقدمه

4-1- کنترل پذیری و رویت پذیری

4-2- فیدبک حالت

4-3- شبیه سازی سیستم با فیدبک حالت

منابع و مآخذ

  • برای
  • طراحی کنترل تقویت کننده
  • کنترل مدرن تقویت کننده عملیاتیطراحی
  • پروژه طراحی تقویت کننده
  • پروژه کنترل کننده مدرن
  • شبیه سازی کنترل مدرن
  • پایان نامه طراحی کنترل کننده
  • پایان نامه تقویت کننده عملیاتی
  • پایان نامه کنترل تقویت کننده
  • پروژه طراحی کنترل مدرن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی