گزارش کارآموزی رشته شیمی گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه (5)

دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه..

گزارش کارآموزی رشته شیمی گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 89

فهرست

تاریخچه

مقدمه

اصول کلی و قوانین کنترل های آزمایشگاهی

آزمایش و ترخیص برای توزیع

دفتر گزارش مردودیت ها

اصول آزمایش پایداری

ارزیابی دارو با دو نوع آزمایش پایداری

تعیین میزان تغییرات متغیرهای اصلی در فرمولاسیون اشکال دارویی

موارد عدم مصرف دارو

عوامل ناپایداری و تخریب داروها

عوامل موثر در تخریب شیمیایی دارو

معیارهای فیزیکو شیمیایی در پایداری و پیش بینی پایداری

اشکال دارویی جامد

دیدگاههای پایداری در مورد سیستم های پراکنده

مطالعه پایداری و تعیین عمر مفید داروها

دلایل آزمایشات پایداری

نتیجه کلی از آزمایشات پایداری

ظروف نگهداری دارو

گزارش موردی از برخی فعالیتهای آزمایشگاه تحقیقات

ضمیمه

خوشبوکننده ها و چاشنی ها و رنگهای مورد استفاده در داروها

برخی از تعاریف و سرواژه ها وعلامتهای اختصاری در شیمی دارو

منابع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

گزارش کارآموزی رشته شیمی گزارش کارآموزی در داروسازی اسوه (5)