پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری

این محصول در قالب پی دی اف و 164 صفحه می باشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده ا ست.

چکیده

احداث تقاطع های غیر همسطح در شبکه معابر شهری با هدف جداسازی فیزیکی مسیرهای ترافیکی و ایجاد جریان ترافیک پیوسته و کم شدن زمان تاخیر و افزایش ظرفیت تقاطع ها صورت می گیرد. ولی تجربه نشان داده است احداث یک تقاطع غیر همسطح می تواند باعث افزایش زمان سفر و تاخیر در تقاطع مجاور آن شود. در این مقاله سعی می شود نحوه تاثیرپذیری شاخص های ترافیکی در اثر احداث تقاطع غیر همسطح بررسی شود. بدین منظور با استفاده از شبیه سازی ریزنگر ترافیک در یک شبکه فرضی حساسیت شاخص های جریان ترافیکی شبکه و روابط آنها براساس تئوری دو سیال مورد بررسی قرار گرفته است. مدل دو سیال توصیف وسایل نقلیه متحرک و متوقف در یستم را شامل می شود. این تئوری روابط نسبتا ساده ای مابین زمان حرکت متوسط و زمان ایستادن متوسط در شبکه ایجاد می کند. مدل شبیه سازی ریزنگر با استفاده از نرم افزار NETSIM بدست آمده است. نتایج با مقایسه دو وضعیت شبکه در حالت تقاطع چراغدار و تقاطع غیر همسطح بدست آمده است.

فهرست

فصل اول: تعریف مساله

فصل دوم: کاوش در متون

قصل سوم: معرفی نرم افزارها

فصل چهارم: الگوریتم های ریاضی نرم افزار های ریزنگر شبیه ساز ترافیک

فصل پنجم: کالیبره کردن مدل های ریزنگر شبیه ساز ترافیک

فصل ششم: شبیه سازی و کالیبره کردن مطالعه موردی در نرم افزار ها

فصل هفتم: مقایسه نتایج شبیه سازی در نرم افزارها

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری