پاوورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی درتفسیر عکسهای هوایی تصاویر

دانلود پاوورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی درتفسیر عکسهای هوایی+تصاویر

دانلود پاوورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی درتفسیر عکسهای هوایی+تصاویر

شامل عناوین زیر با تصاویر، مسائل و سوالات مختلف:

اصول تفسیر عکسهای هوایی

درتفسیر عکسهای هوایی+تصاویر

Classification of Photographs

1. High angle oblique

2. Low angle oblique

Various types of aerial photographs

محاسن عکس هوایی عمودی

محاسن عکس هوایی مایل

Displacement

تفاوت نقشه و عکس هوایی از نظر سیستم تصویری

تفاوت نقشه و عکس هوایی از نظر سیستم تصویری

معرفی چند اصطلاح

نقطه اصلی Principle Point:

نقطه شاقولی یا نادیر Nadir:

نقطه مابین: Isocenter

جابه جایی در اثر اختلاف ارتفاع (توپوگرافی)

Topographic displacement is not necessarily bad as it allows:

عوامل موثر در مقدار جا به جایی

تاثیر فاصله کانونی در جا به جایی

تاثیر مستقیم فاصله پدیده تا نادیر در میزان جا به جایی

تاثیر مستقیم اختلاف ارتفاع پدیده نسبت به ارتفاع متوسط در میزان جا به جایی

تعیین تصویری تاثیر معکوس ارتفاع پرواز در جا به جایی

فرمول محاسبه میزان جا به جایی

حل مسئله

عامل دوم جابه جایی: افقی نبودن صفحه فیلم (Tilt)

اثر تابیدگی عدسی روی عکس

دوربین عکسبرداری هوایی

دوربینهای مدرن و عدسی های بدون تابیدگی

اطلاعات حاشیه ای عکس های هوایی

شماره عکس در عکسهای ایران

فاصله کانونی

علائم کناری عکس

آلتیمتر یا ارتفاع سنج

ساعت تراز

و سولات، مسائل تصاویر مختلف

قیمت: 5000 تومان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاوورپوینت اصول تفسیر عکسهای هوایی درتفسیر عکسهای هوایی تصاویر