تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع

تعقیب نقطه توان ماکزیمم (MPPT)، کنترل تطبیقی مرجع مدل (MRAC)، سیستم فتوولتائیک، کنترل همبستگی ریپل (RCC)

دسته: مقالات ترجمه شده isi

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 857 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

Maximum Power Point Tracking Using Model Reference Adaptive Control

Abstract -This paper proposes an adaptive control architecture

for maximum power point tracking (MPPT) in photovoltaic systems.

MPPT technologies have been used in photovoltaic systems

to deliver the maximum available power to the load under changes

of the solar insolation and ambient temperature. To improve the

performance of MPPT, this paper develops a two-level adaptive

control architecture that can reduce complexity in system control

and effectively handle the uncertainties and perturbations in the

photovoltaic systems and the environment. The first level of control

is ripple correlation control (RCC) , and the second level is model

reference adaptive control (MRAC). By decoupling these two control

algorithms, the system achieves MPPT with overall system

stability. This paper focuses mostly on the design of the MRAC algorithm,

which compensates the underdamped characteristics of

the power conversion system. The original transfer function of the

power conversion system has time-varying parameters, and its step

response contains oscillatory transients that vanish slowly. Using

the Lyapunov approach, an adaption law of the controller is derived

for the MRAC system to eliminate the underdamped modes

in power conversion. It is shown that the proposed control algorithm

enables the system to converge to the maximum power point

in milliseconds.

تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع

چکیده

این مقاله یک ساختار کنترلی تطبیقی برای تعقیب نقطه ماکزیمم توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی ارائه می دهد. فناوری های MPPTبرای تحویل ماکزیمم توان موجود در سیستمهای فتوولتائیک به بار تحت تغییرات تابش خورشیدو دمای محیط مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله یک ساختار کنترلی تطبیقی دو سطحی برای بهبود عملکرد MPPTایجاد کرده است که می تواند پیچیدگی سیستم کنترلی را کاهش داده و به طور موثری عدم قطعیت ها و اختلالات را در سیستم های فتوولتائیک و محیط کنترل کند. اولین سطح کنترل، همبستگی ریپل (RCC) بوده و سطح دوم، کنترل تطبییقی مدل مرجع (MRAC) است. با تفکیک این دو الگوریتم کنترلی، پایداری کلی برای سیستمMPPTبدست می آورد. این مقاله عمدتا بر روی طراحی الگوریتم MRACتمرکز می کند، که مشخصه های میرانشده سیستم تبدیل توان را جبران سازی می کند. تابع تبدیل اصلی سیستم تبدیل توان دارای پارامترهای متغییر با زمان بوده و پاسخ پله آن دارای حالت های گذرای نوسانی است که به کندی از بین می روند. با استفاده از روش لیاپانوف، قانون تطبیق کنترلر برای حذف حالت های میرا شده در تبدیل توانبرای سیستمMRAC استخراج می گردد. نشان داده شده است که الگوریتم کنترلی پیشنهادی سیستم را قادر می سازد تا به نقطه توان ماکزیمم در چند میلی ثانیه همگرا گردد.

  • Maximum power point tracking (MPPT) model
  • reference adaptive control (MRAC) photovoltaic system ripple
  • تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع
  • correlation control (RCC)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تعقیب نقطه ماکزیمم توان با کنترل تطبیقی مدل مرجع