پروپزال بررسی نقش روابط بین فردی بر تصمیم گیری و تفکر خلاق در بین دانشجویان (2)

پروپزال بررسی نقش روابط بین فردی بر تصمیم گیری و تفکر خلاق در بین دانشجویان

پروپزال که از قسمت های مختلف آن می توانید به عنوان فصل اول، سوم، و نوشتن پروپزال استفاده کرد. که دارای قسمت های زیر می باشد بیان مساله سوابق مربوط به تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق اهداف اصلی و فرعی تحقیق هدف کاربردی تحقیق جنبه نوآری تحقیق روش کار (ابزارهای گرد آوری اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه و نمونه تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات) منابع و ماخذ فارسی و انگلیسی…

تعریف مفاهیم و اصطلاحات دیگر. و…

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پروپزال بررسی نقش روابط بین فردی بر تصمیم گیری و تفکر خلاق در بین دانشجویان (2)