بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

بهینه سازی منحنی شارژ، خودروی برقی، کاهش هزینه انرژی، بهبود عمر باتری

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1337 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9

Charge Trajectory Optimization of Plug-in Hybrid Electric Vehicles for Energy Cost Reduction and Battery Health Enhancement

Abstract- This paper examines the problem of optimizing the

charge trajectory of a plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ,

defined as the timing and rate with which the PHEV obtains

electricity from the power grid. Two objectives are considered

in this optimization. First, we minimize the total cost of fuel

and electricity consumed by the PHEV over a 24-hour

naturalistic drive cycle. We predict this cost using a

previously-developed stochastic optimal PHEV power

management strategy. Second, we also minimize total battery

health degradation over the course of the 24-hour cycle. This

degradation is predicted using an electrochemistry-based

model of anode-side resistive film formation in Li-ion batteries.

The paper shows that these two objectives are conflicting, and

trades them off using a non-dominated sort genetic algorithm,

NSGA-II. As a result, a Pareto front of optimal PHEV charge

trajectories is obtained. The effects of electricity price and trip

schedule on the Pareto front are analyzed and discussed

.

بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

چکیده

این مقاله مساله بهینه­سازی منحنی شارژ خودروی الکتریکی هیبریدی با اتصال برق (PHEV) را بررسی می کند، که در آن، منحنی شارژ با زمان و سرعتی که PHEV از شبکه قدرت، برق دریافت می کند تعریف می شود. دو هدف در این بهینه­سازی در نظر گرفته شده است. اولا، کل هزینه مربوط به سوخت و برق مصرفی توسط PHEV باید در یک سیکل حرکتی [1] 24 ساعته به حداقل برسد. این هزینه با استفاده از روش مدیریت توان تصادفیPHEV بهینه که قبلا توسعه یافته است پیش بینی می شود. دوما، کل تخریب سلامت باتری در سیکل 24 ساعت را هم به حداقل می رسانیم. این تخریب با استفاده از یک مدل تشکیل نوار مقاومتی در سمت-آند که مبتنی بر الکتروشیمی است در باتری های لیتیوم-یون پیش بینی می شود. این مقاله نشان می دهد که این دو هدف مخالف هم هستند و با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II مصالحه ای [2] بین آن­ها ایجاد می کند. در نتیجه، جبهه پارتو مسیرهای شارژ PHEV بهینه به دست می آید. اثر قیمت برق و برنامه ریزی سفر [3] در جبهه پارتو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  • دانلود
  • بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری