پروژه درس طراحی اجزا (طراحی بالابر الکتریکی)

پروژه درس طراحی اجزا (طراحی بالابر الکتریکی)

چکیده:

در این پروژه به طراحی جزئیات یک دستگاه بالابر الکتریکی پرداخته شده است. طرح کلی دستگاه مورد طراحی از قبل انتخاب شده بود و در این پروژه صرفا به طراحی جزئیات پرداخته شده است. در ابتدای پروژه الزامات فنی و محیطی از جمله حداکثر وزن قابل تحمل، سرعت و.. دستگاه برای طراحی آن در نظر گرفته شده است. سپس مراحل طراحی به ترتیب اولویت بندی شده اند. این دستگاه از یک موتور، جعبه دنده، کابل و قرقره و درام تشکیل شده است. در ابتدا با استفاده از محاسبه توان، موتور مورد نظر از یک شرکت انتخاب شده است. در مرحله بعد با توجه به وزن قابل تحمل، کابل ها و قرقره ها و همچنین نحوه اتصال آن ها به درام طراحی شده اند. پس از به دست آوردن ابعاد درام، نسبت سرعت کلی از موتور به درام به دست آمده و پس از به دست آوردن تعداد مراحل کاهش سرعت در جعبه دنده، چرخدنده ها با توجه به الزامات دینامیکی و استاتیکی، در نرم افزار طراحی شده اند. بعد از تعیین ابعاد چرخدندها، شفت ها و یاتاقان های هر کدام از آن ها، طراحی شده و ابعاد آن ها به دست آمده است. در این دستگاه علاوه بر ترمز الکترومغناطیسی که در خود موتور استفاده شده است، از یک ترمز بار مکانیکی به نام ترمز وستون در این طرح استفاده شده و جرئیات ابعادی آن و نحوه جانمایی آن به دست آمده است. نهایتا قلاب دستگاه که قاعدتا اجسام را جابجا می کند، با در نظر گرفتن وزن وارده بر آن، تحلیل تنش شده و ابعاد آن به دست آمده است

فهرست مطالب

چکیده: 2

الزامات فنی پروژه. 5

دستگاه بالابر: 6

فرضیات و الزامات فنی پروژه: 8

روند طراحی دستگاه: 8

طراحی و انتخاب موتور. 9

محاسبه توان مورد نیاز برای بالا بردن بار و محاسبه توان موتور: 10

طراحی و انتخاب موتور با توجه به شرایط عملکردی در فرکانس 50 هرتز: 10

طراحی کابل، قرقره ها و درام. 12

طراحی کابل، قرقره بندی و تعیین سرعت و جزئیات ابعادی طبلک جمع آوری کابل: 13

طراحی چرخدنده ها 17

محاسبه نسبت تبدیل سرعت کلی از موتور تا درام. 18

محاسبه تعداد مراحل کاهش سرعت و طراحی چرخدنده ها 18

نمونه محاسبات و طراحی.. 20

طراحی شفت ها و جانمایی ترمز بار وستون: 25

طراحی شفت اول: 26

طراحی شفت دوم: 28

طراحی شفت سوم: 31

طراحی ترمز بار وستون.. 33

عملکرد ترمز بار وستون: 34

عملکرد هنگام بالا بردن بار: 34

عملکرد ترمز بار هنگام توقف: 35

عملکرد ترمز بار هنگام پایین آوردن بار: 35

طراحی ترمز بار وستون: 35

طراحی دیسک های ترمز. 38

طراحی پیچ انتقال قدرت: 39

انتخاب رچت ویل: 43

تحلیل تنش: 44

طراحی یاتاقان ها 46

تعیین عکس العمل تکیه گاه ها و انتخاب یاتاقان های غلتشی: 47

طراحی یاتاقان های شفت اول: 47

طراحی یاتاقان های شفت دوم: 53

طراحی قلاب.. 59

تحلیل تنش… 61

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پروژه درس طراحی اجزا (طراحی بالابر الکتریکی)