پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2489 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 430

پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها

مقدمه

طراحی سیستمهای نرم افزاری یکی از مهمترین مراحل تولید محصولا ت نرم افزاری به شمار آمده و در طول حیا ت هر سیستم نرم افزاری، نیاز به توسعه و نگهداشت امری مشهود است.

یکی از عوامل کلیدی افزایش قابلیت فهم و نگهداشت سیستم، مستند سازی بهینه طراحی و کد می باشد. به دلایل مختلفی همچون بهبود سیستم، اضافه کردن نیازهای جدید یا تطبیق آن، تغییروگستر ش طراحی و پیاده سازی مولفه های سیستم اجتناب ناپذیر است.

در حالت کلی سه منبع اصلی برای پیگیری اطلاعا ت طراحی وجود دارد:

• کد منبع

• طراحان و برنامه سازان

• مستند طراحی

اولی کد منبع است که در صور ت داشتن توضیحا ت لازم و رعایت سبکهای مناسب می توان ایده های سطح پایین طراحی را تا حدودی از آن استنتاج نمود.

دومی استفاده از اطلاعا ت اشخاصی است که در طراحی و پیاده سازی آن نقش داشته اند.

سومی مستند طراحی است که اصلی ترین منبع برای مطالعه و بررسی تصمیما ت طراحی مهم اتخاذ شده و نیز جزئیا ت اصلی کار طراحی است.

در حالت کلی مورد دوم یعنی استفاده از اطلاعا ت اشخا ص درگیر در طراحی و پیاده سازی سیستم اگرچه ممکن است کلیا ت طراحی را تا حدی به دست دهد ولی ممکن است به دلیل نبود این اشخا ص در هنگام نگهداشت و یا به دلایل متعددی همچون فراموشی نتوان اطلاعا ت طراحی لازم را به دست آورد. بنابراین منابع اصلی برای فهم طراحی انجام شده به کد منبع و مستند طراحی برمی گردد.

در این راستا ما با ارائه یکسری الگو و مشخص کردن ترتیب اعمال آنها سعی در مستند سازی بهینه طراحی و کد داریم.

دراین فصل مسائل و مشکلا ت درگیر در مستندسازی طراحی، اه ت مستندسازی طراحی، قابلت نگهداشت و قابلیت استفاده مجدد در تولید مستندا ت و فراورده های طراحی، همچنین نقش مدلها، الگوها و دارایی ها2 در تولید فراورده های طراحی مورد بررسی قرار گرفته، تمرکز اصلی ان تحقق بیان شده و نهایتا ساختار پایان نامه ارائه می گردد.

فهرست

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم: شیوه های مستندسازی طراحی سیستم های نرم افزاری

فصل چهارم: ارائه یک زبان الگو برای مستندسازی طراحی نرم افزار

فصل پنجم: مستندسازی طراحی زیرسیستم بایگانی با بکارگیری الگوهای مستندسازی طراحی

فصل ششم: سنجش کمی ارزش افزوده تولید و نگهداشت مستندات طراحی بر پایه الگوها

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها