کلکسیون کتابهای بستنی با فرمولاسیون و طریقه ساخت قسمت دوم

کلکسیون کتابهای بستنی با فرمولاسیون و طریقه ساخت قسمت دوم

از نگاه صنعتی، بستنی فرآوردهٔ لبنی کف مانندی است که در آن حباب های کوچک گاز (هوا) به صورت پراکنده وجود دارند. بستنی از فاز پیوسته ای تشکیل شده که در آن چربی به صورت امولسیون و پایدارکننده و موادجامد بدون چربی (MSNF) به صورت کلوئید وجود دارند. باقیمانده قندها و نمک ها هستند که یک محلول حقیقی را در این فاز پدید می آورند

مجموعه ای که برایتان تهیه نمودیم متشکل از شش کتاب بزبان اصلی (انگلیسی) میباشد که همه آنها تقریبا به شما آموزش میدهند چگونه بستنی بسازید. کاربرد این کتاب ها هم میتواند در منزل باشد و هم برای کسانی که بر روی فرمولاسیون بستنی در مراکز تحقیقاتی کار می کنند. لیست کتابها و تعداد صفحات آنها بشرح زیر میباشد.

The Perfect Scoop257

The Art of Making Gelato191

The Everything Ice Cream269

The Ultimate Frozen Dessert Book259

The Ultimate Guide to Homemade Ice Cream435

The Ultimate Ice Cream Book Over 500 Ice Creams264

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

کلکسیون کتابهای بستنی با فرمولاسیون و طریقه ساخت قسمت دوم