مقاله تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی

مقاله تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی

مقاله تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون پرورشی مدارس

در قالب فایل word و قابل ویرایش در 51 صفحه

عنوان مستندات تجربیات مدون: تاملی بر تجربه های تربیتی و آموزشی در مدرسه

مقدمه

انتخاب معاون حق مدیر مدرسه؟ !

بررسی مواردی از وظایف معاونان مدرسه و تجربیات نگارنده:

مدیریت شناخت فراگیران (یک تجربه)

چگونگی ایجاد نشاط در مدرسه

و…

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

مقاله تجربیات برای ارتقاء رتبه شغلی عالی