پروژه درس طراحی اجزاء2 با عنوان طراحی گیربکس پراید

پروژه درس طراحی اجزاء2 با عنوان طراحی گیربکس پراید

در اینجا پروژه درس طراحی اجزاء 2 با عنوان طراحی گیربکس 5 دنده خودروی پراید ارائه شده است که شامل معرفی کامل گیربکس خودرو و نحوه انتقال نیرو در آن و بررسی وضعیت دنده ها به صورت شماتیک وانجام محاسبات مربوط به طراحی چرخ دنده ها، طراحی شافت، معرفی و طراحی یاتاقان ها در گیربکس پراید است. همچنین این پروژه شامل تحلیل چرخدنده ها به وسیله نرم افزار ANSYS می باشد.

فایل پروژه به صورت ورد می باشد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 38

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پروژه درس طراحی اجزاء2 با عنوان طراحی گیربکس پراید