راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 90

چکیده تحقیق:

تحقیق انجام شده در رابطه با راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه از چه راهها وشیوه هایی قوه خلاقییت و ابتکار دانش آموزان دوره راهنمایی را رشد و تقویت نماییم.

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع مورد تحقیق یعنی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان و نقش مهم و حیاتی آن در آموزش و پرورش به ویژه در مدارس لازم است که این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

لذا در این راستا برای این تحقیق سوالات زیر مطرح گردیده است.

  • مدیران و معلمان به چه میزان در رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان می توانند تاثیرگذار باشند.
  • انجام فعالیت های گروهی (پژوهی _ ورزشی,…) تا چه حد در رشد و تقویت قوه خلاقیت دانش آموزان موثر است؟
  • چه عواملی مانع رشد و پرورش قوه خلاقیت و ابتکار در دانش آموزان می باشند؟
  • چه تفاوتی میان دانش آموزان خلاق در مقایسه با سایر دانش آموزان مشاهده می شود؟

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی