طراحی مجموعه قطعات موتور در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic

طراحی مجموعه قطعات موتور در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic

طراحی مجموعه قطعات موتور باCatia R21 در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic تمرینی مناسب برای یادگیری محیط های کاربردی کتیا و پروژه ای مناسب برای ارائه می باشد. که در صورت خواست شما فیلم آموزشی هر قسمت به ایمیلتان ارسال میگردد. با قیمت 10000 تومان. تخفیف ویژه برای کاربرانی که حداقل 10000 تومان خرید کرده باشند. هدف ما آموزش و یادگیری است.

تامم فایل ها مجموعه موتود جداگانه و مونتاژ شده فرستاده می شود. و امکان ویرایش فایل ها نیز وجود دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

طراحی مجموعه قطعات موتور در محیط sketcher و part design و مونتاژ ان قطعات در محیط assembly design و انیمیشن سازی ان در محیط DMU Kinematic