کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)

خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

کد متلب تنظیم پارامتر های کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم تفاضل تکاملی (DE)