بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از Oil palm shell (2)

Oil palm shellبرسی رفتارخمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از 14ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

Oil palm shellبرسی رفتارخمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از

Delsye C. L. Teo1,Md. Abdul Mannan2and john V. Kurian3

خلاصه: این متن یک تحقیق بر روی رفتار خمشی تیرهای بتنی مصلح تولید شده از سنگدانه های پوسته

آورده شده است. (oil palm shrllنخل روغنی (

(Ops) شکل (1) عکس از درخت

استفاده از پوسته نخل روغنی () در تولید بتن نه تنها مشکل بی مصرفی این زایدات جامد را حل میکند بلکه به حفظ منابع طبیعی نیز کمک میکند.

شکل (2) عکس از میوه نخل روغنی

در این تحقیق تیرهای مسلح با نسبتهای مختلف تقویت شده (از0.52%تا3.90%) ساخته شده وآزمایش شد.

اطلاعات بدست آمده شامل مشخصات خیز (تغییر مکان)، شاخص های شکل پذیری وچرخش-حرکت وضعی است.

این تحقیق روشن میکند که تیرهای بتنی مسلح ساخته شده با پوسته نخل روغنی قابل مقایسه با انواع دیگر بتنهای سبک وزن است ومقایسه کردن نتایج آزمایش با آیین نامه های معمول بتن به خوبی این موضوع راقابل قبول میکندونشان میدهد که تیرهای با نسبتهای تقویتی کم همه نیازهای این آیین نامه ها مانند () را مرتفع میکند.

1-مقدمه:

کشور مالزی معمولا بیشتر از نصف کل روغن نخل جهان را تولید میکند، درختان نخل سرتاسر4.05میلیون هکتار از سرزمینهای این کشور را پوشانده است ودرحدود18.88تن در هر هکتار خوشه میوه تازه محصول میدهد. () 1

در مکنهیی که فرایند استخراج روغن از خوشه میوه تازه انجام میشود، مواد زاید جامدومایع زیادیمعمولا وجود دارد.

این زایدات شامل خوشه های خالی میوه ها، فیبرها، میوه ها وفاضلاب حاصل از آنها است. در حقیقت خوشه های میوه تازه فقط شامل5.5%میوه می شود. () وبیش از چهار میلیون تن از پوسته نخل روغنی () در سال زباله جامد حاصل میشود این زباله ها معمولا بی مصرفندوهمواره در

پایان کار سوزانده میشوند. این پوسته در همه جا در دپوهایی مانند شکل (4) وجود دارد.

شکل (4) نمایی از دپوی پوسته نخل روغنی ()

این کاملا سبب آلودگی میشودو مضر برای محیط زیست است.

کنترل محیط زیست بسیار دارد سخت میشود واین زباله ها موجب پر هزینه بودن این موضوع می شوند.

شکل (5) جنگل انبوه درخت خرما

بنابراین بهره برداری ازاین مواد زباله به عنوان مصالح پر دوام ساختمان در صنعت ساختمان کمک می کند به حفظ منابع طبیعی و همچنین کمک میکند به ثابت نگه داشتن تعادل بومی.

در این تحقیق پوسته نخل روغنی () در بتن به عنوان سنگدانه به کار رفته است.

شکل (6) پوسته نخل روغنی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از Oil palm shell (2)