بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)

• دانشگاه زنجان

• استاد راهنما: دکتر علی جعفروند

• پژوهشگر: میلاد آژ

• سال انتشار: بهمن 1382

• فرمت فایل: PDF و شامل 176 صفحه

چکیــــده:

دیوارهای برشی پیش ساخته بتنی که دارای اتصالات در درز قائم و افقی می باشد، به علت وجود اتصالات انعطاف پذیر در امتداد درز قائم، دارای رفتار مناسبی در برابر بارهای زلزله ای است. این اتصالات انعطاف پذیر به عنوان کلیدهای برشی در امتداد درز قائم بین دیوارهای پیش ساخته درنظر گرفته می شود و با رفتار غیر خطی و جاری شدن در برابر نیروهای برشی در امتداد درز قائم که ناشی از بارگذاری زلزله ای می باشد، باعث افزایش شکل پذیری و میرایی دیوارهای برشی پیش ساخته می گردد.

طبق آیین نامه های طراحی، روش استاتیکی معادل برای طراحی سازه های یکپارچه بکار می رود و استفاده از این روش برای سازه های بتنی پیش ساخته با اتصالات شکل پذیر که قطعات پیش ساخته نسبت به هم دارای رفتار غیر یکپارچه است، بسیار محافظه کارانه می باشد، اما در سال های اخیر روش طراحی جدیدی بنام روش تغییر مکان مستقیم پیشنهاد شده است که مناسب برای طراحی سازه های بتنی پیش ساخته می باشد، زیرا اثرات انعطاف پذیری اتصالات و نیز رفتار غیر الاستیک سازه ها در آن قابل بررسی می باشد.

در این پایان نامه بازه ای از دیوارهای برشی پیش ساخته (2 و 4 و 8 و 12 طبقه) با و بدون درز قائم از لحاظ طراحی و رفتار لرزه ای نسبت به هم مقایسه شده است و دیوارها یکبار توسط روش استاتیکی معادل و بار دیگر توسط روش تغییر مکان مستقیم براساس آیین نامه های UBC97 و ایران طراحی شده است و در نهایت، دیوارها تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی 4 زلزله با شدت های مختلف قرار گرفت.

از بررسی های فوق نتیجه حاصل شد که روش تغییر مکان مستقیم روش صحیحی برای طراحی دیوارهای برشی پیش ساخته در حالت غیر الاستیک می باشد و همچنین بررسی گردید که طیف طراحی آیین نامه ایران دارای نقص می باشد و در نتیجه برش پایه بدست آمده از روش تغییر مکان مستقیم از برش پایه روش استاتیکی معادل بیشتر می باشد ولی این نتایج در آیین نامه UBC97 بر عکس است.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil. sellfile. ir@gmail. com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر سازه های بتنی پیش ساخته (دیوارهای بتنی پیش ساخته)