بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل (5)

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل 90 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 98

فهرست

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1ـ مقدمه

2ـ موضوع پژوهش

3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش

4ـ فرضیه پژوهش

5ـ هدف و فایده تحقیق

6ـ تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

1ـ مقدمه

2ـ پیشینه تحقیق

1ـ بخش اول:

سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی

// // // فروید

// // // یونگ

// // // اریک فروم

// // // راسل

// // // آدلر

// // // هورنای

// // // ملانی کلاین

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ

// // // مانس اشپربر

بخش دوم:

همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه

پذیری

متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی

متابعت

همانند سازی

درونی کردن

توالی دام گستری

محظوری اخلاقی موفقیت

قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط

فصل سوم:

1ـ روش و ابزار تحقیق

2ـ جامعه آماری

3ـ نمونه آماری

4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:

1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

2ـ محدودیت های پژوهش

3ـ پیشنهادات

4ـ فهرست منابع

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه:

مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی

از زمانهای قدیم مساله سلطه گری و سلطه پذیری از جمله مسائلی بوده است که ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته است. هر چند که این نویسندگان نظرات و دلایل خود را در قالب داستانها بیان کرده اند. اما دید روانشناختی عمیقی داشته اند. به عنوان مثال: میان انسان و جانوران دیگر تفاوتهای گوناگونی وجود دارد که پاره ای عقلی است و پاره ای عاطفی یکی از تفاوتهای عاطفی مهم این است که تمایلات انسان، برخلاف جانوران، اساساً بی حد و حصر است و ارضای کامل آنها ممکن نیست. مار بوأ وقتی خوراکش را می خورد می خوابد تا آنکه دوباره گرسنه شود. انگیزه فعالیتهای جانوران، به استثنای موارد نادر، نیازهای نخستین است. در مورد انسان قضیه فرق می کند. البته بخش بزرگی از نژاد بشر ناچارند برای بدست آوردن ضروریات زندگی آنقدر کار کنند که برای مقاصد دیگران چندان رمقی در آنها باقی نمی ماند. ولی آنهایی که زندگیشان تأمین شده باشد به صرف این دلیل دست از کار نمی کشند. خشایار شاه وقتی به آتن لشکر کشید نه خوراک کم داشت و نه پوشاک و نه زن. فرانسیس قدیس و ایگناتیوس لویولا نیازی نداشتند که برای گریز از فقر دست به تأسیس فرقه های بزنند. اینها مردان برجسته ای بودند. همچنین در داستان رستم و سهراب، قصه های شاهنامه و قصه های تاریخی نظیر هیتلر، ناپلئون و غیره… ما به طرز زیبایی میل انسانها در داشتن تسلط و قدرت داشتن به دیگران و به همان نسبت تسلیم پذیری و عقاید و خواسته های دیگران را قبول داشته اند را دیده ایم.

ولی مختصری از آن قدرت در همه مردمان وجود دارد. همین عنصر است که همکاری اجتماعی را دشوار می سازد. زیرا هر کدام از ما میل داریم که این همکاری را بصورت همکاری میان خدا و پرستگانش در نظر بیاوریم.

رقابت، نیاز به سازش و حکومت، میل به شورش، همراه با آشوب و خونریزی گاه و گاه از همین جا برمی خیزد از میان هوسهای بی پایان انسان، هوسهای قدرت و شکوه از همه نیرومندترند. این دو هوس یکی نیستند. هرچند بستگی نزدیک باهم دارند. نخست وزیر قدرتش بیشتر و شکوهش کمتر است. پادشاه شکوهش بیشتر و قدرتش کمتر است. ولی معمولاً آسانترین راه به دست آوردن شکوه بدست آوردن قدرت است. این نکته مخصوصاً در مورد مردمانی که با امور اجتماعی و سیاسی سروکار دارند صادق است.

اما این مسئله از قدیم الایام بود و در عصر ما نیز وجود دارد و خواهد داشت و همواره دو گروه و از آدمیان در مقابل و در کنار هم دیده می شوند. رهبران و قدرتمندان و در مقابل زیردستان و پیروان، کسانی که خود موجب به قدرت رسیدن جباران می شوند.

برخی همواره مطیع و سربه راهند و برخی دیگر تنها در شرایط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از دیگران می شوند.

اصولاً چه تفاوتهایی میان این دو گروه از آدمیان وجود دارد؟

رابطه میان این دو گروه چه نوع رابطه ای می تواند باشد؟

خصوصیات شخصیتی هر گروه تابع چه رویدادی می باشند؟

یکی از تفاوتهای مشهور میان زنان و مردان همین تفاوت در میزان سلطه گری و سلطه پذیری آنان است. همواره زنان مطیع پدران، برادران، همسران بوده اند. گاهی سلطه پذیری زنان به حدی بوده است که حتی هویت مستقل خود را از دست داده اند.

برای پاسخ دادن به این سوالات وسوالات دیگر در این زمینه به نظرات دانشمندان و نویسندگان و روانشناسان نظر عمیقی می اندازیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل (5)