بسته جامع آموزشی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش اثربخش بر اساس ISO10015: 1999 و نیز مدیریت دانش بر اساس ISO9001: 2015

بسته ی جامع آموزشی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش اثربخش بر اساس ISO10015: 1999 و نیز مدیریت دانش بر اساس ISO9001: 2015

بسته ی جامع آموزشی و راهنمای پیاده سازی الزامات جدید دانش سازمانی در استاندارد ISO9001: 2015 و نیز پیاده سازی ISO10015: 1999 در بخش آموزش سازمان ها

شامل 13 فایل در فرمت Word

این بسته ی جامع به شما کمک می کند که بتوانید درک خوبی از الزام دانش سازمانی که به مدیریت دانش نیز شناخته می شود حاصل کنید , و با استفاده از فرمت هایی که می تواند دید بسیار خوبی به شما در این خصوص بدهد، این الزام جدید در ISO9001: 2015 را در سازمان تان پیاده سازی نمایید.

همچنین این بسته ی جامع به شما کمک می کند که بتوانید الزامات مربوط به مدیریت آموزش اثربخش را بر اساس استاندارد ISO10015: 1999 بهتر درک کرده و در سازمان خود به بهترین شکل ممکن استقرار دهید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بسته جامع آموزشی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش اثربخش بر اساس ISO10015: 1999 و نیز مدیریت دانش بر اساس ISO9001: 2015