پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

قسمتی از متن:

خدای، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم. و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت، بیشتر تعمق می کردم؛ درون خویش، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به همنوع، در رگ های اجدادم، حیات داشته است. و نشان می دهد که مردم کشورم، روحشان و کالبد خاکیشان، با عشق سرشته شده است. و شاعران و نویسندگان این مرز و بوم، با نقاشی ماهرانه ی، با قلم زرین خویش، بر صفحه دل انسان ها می نگاشتند و نام آنها تا ابد جاودانه می ماند. و خوشبختانه این دو آموزگار بزرگ تعلیم و تربیت، ادبیات تعلیمی کشورم، (سعدی و جامی) با قلم روان خویش، درس دوست داشتن به همنوع، روی در روی شدن با مشکلات و نهراسیدن از آن، توکل به خدا، مبارزه با پلیدی و زشتی، روی آوردن به باغ معرفت و دانایی را با فکر و اندیشه جاودانه خویش، به ما ملت تمدن ساز، تقدیم کرده اند. به راستی اگر سعدی نبود؟ چه بر سر نثر زیبای پارسی می افتاد. هم اکنون زمانی فرا می رسید که باید در فرهنگ لغات، واژگان پارسی را جستجو می کردیم. و از زبان شیرین پارسی جز نامی باقی نمی ماند.

جامی نیز به گردن ادب پارسی، حق بزرگی دارد اگرچه در بهارستان، نتوانسته است مانند: سعدی، به پختگی و کمال دست پیدا کند. ولی به حق در دوره فضل فروشی نویسندگان پارسی، که تکّلف و تصنّع را وارد ادبیات کردند. به حق عبدالرحمان جامی، نیز با سادگی و روانی متن، به ادبیات پارسی کمک شایان توجهی کرده است. که در این رساله، در پنج بخش به مقایسه گلستان و بهارستان پرداخته شده است.

در پایان لازم است از استادان گرامی: جناب آقایان: دکتر رضا اشرف زاده و دکتر محمد فاضلی کمال سپاس و تشکر را داشته باشم که در این وادی علم و دانش با راهنمایی های و تشویقهای دلسوزانه خویش، مرا به ادامه کارم دلگرم داشتند. و نکات زیادی از علم و معرفت را از محضر این دو بزرگوار فرا گرفتم. که همیشه فرا راه زندگیم می باشد. و از محضر استادان: دکتر محمد علوی مقدم، دکتر محمود مهدوی، و دکتر تقی وحیدیان کامیار نیز کمال تشکر را دارم و بی شک تاثیر این شاگردی و ادب آموزی و شهد شیرین آن برای همیشه در زندگیم باقی خواهد ماند و به آن افتخار می کنم.

نوع فایل: word | تعداد صفحات: 138 صفحه

با خرید این محصول از ما حمایت کنید.

با تشکر: AlirezA

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی