تعریف تاریخ حدیث

دسته: معارف اسلامی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 1393 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 132

حدیث در لغت به معنی کلام، خبر و جدید است. در صحاح اللغه، لسان العرب و نهایه، حدیث ضد قدیم معنی شده است و مصباح المنیر حدیث را به آنچه نقل کنند تفسیر کرده است.

می توان نتیجه گرفت که چون هر خبر و سخنی، حاکی از مطلب تازه و جدیدی است آن را حدیث نامیده اند و از این رو احکامی که از ناحیه شخص پبغمبر انتشار یافته حدیث نام گذاری شده و در مقابل قرآن، که به عقیده بیشتر اهل سنت کلام قدیم است، قرار گرفته است؛ بنابراین حدیث نوع خاصی از خبر است که به اعتبار مفادش، تازه و جدید است. از حدیث به سنت، اثر و روایت نیز تعبیر شده است.

سنت در لغت به معنی طریقه، سیره، جدید و صورت (الوجه) آمده است و در شرع به آنچه امر یا نهی شده و یا مستحب شمرده شده است، اطلاق می گردد. سنت گاهی در مقابل کتاب (قرآن) استعمال می شود و مراد از آن- چنان که گفتیم- همان حدیث (قول وفعل وتقریر پیغمبر) است ولذا بخشی از مجموعه های حدیث را ‹‹سنن›› نام گذارده اند؛ چون در آنها اقوال و افعال پیغمبر ذکر شده است؛ مانند سنن ترمذی و سنن بیهقی. گاهی سنت در فقه به کار می رود، که بیشتر مراد از آن مستحب در مقابل واجب است و احیاناً در مقابل بدعت نیز به کار رفت است؛ مانند طلاق سنّی و بدعی.

  • تحقیق
  • پی دی اف
  • حدیث
  • کتاب
  • مقاله
  • معارف

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تعریف تاریخ حدیث