مقایسه روش های تجربی، آیین نامه ای، خطی و غیرخطی در آنالیز رفتار و طرح لرزه ای سازه های بنایی غیرمسلح در ایران

مقایسه روش های تجربی، آئین نامه ای، خطی و غیرخطی در آنالیز رفتار و طرح لرزه ای سازه های بنایی غیرمسلح در ایران

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: مقایسه روش های تجربی، آئین نامه ای، خطی و غیرخطی در آنالیز رفتار و طرح لرزه ای سازه های بنایی غیرمسلح در ایران

• دانشگاه شیراز

• استاد راهنما: دکتر رضا رازانی

• پژوهشگر: محمد مقاره زاده اصفهانی

• سال انتشار: تیر 1380

• فرمت فایل: PDF و شامل 222 صفحه

چکیــــده:

در این پایان نامه به بررسی ساختمان های بنایی غیرمسلح و بررسی پارامترهای تاثیرگذار در مقاومت و سختی آنها پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا روش های مختلفی جهت آنالیز و طرح این نوع سازه ها ارائه شده است. برخی از این روش ها بیشتر بر مبنای تجربه استوار بوده و مفاد آنها بر اساس رفتار سازه ها در زلزله های گذشته تنظم شده اند. این روش ها که بیشتر آئین نامه های لرزه ای جهان (از جمله آئین نامه زلزله ایران) از آنها پیروی می کنند با استفاده از روش های نسبتاً دقیق تر آنالیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. برای اینکار سه روش انتخاب شده است. روش اول، روشی موسوم به روش آریا است که در کشور هندوستان متداول است. روش دوم موسوم به روش خرپای معادل دیوار بنایی است که در آن المان مربعی دیوار بنایی با یک المان خرپای مسطحه شش عضوی مشابه سازی می گردد. در روش سوم، المان دیوار بنایی با یک المان قاب با تیرهای صلب با ستون مرکزی و بادبندیهای ضربدری معادل مشابه سازی گردیده و کارآیی این سه مدل در آنالیز خطی و غیرخطی دیوارهای بنایی ارزیابی و مقایسه شده است. ضمناً اثر تغییرات پارامترهای دیوارهای بنایی از قبیل نسبت ارتفاع به عرض دیوار یا پایه بنایی، مسلح بودن یا غیرمسلح بودن دیوار، وجود یا عدم وجود کلاف های قائم، وجود یا عدم وجود بازشو در دیوار و سایر فاکتورهای موثر در طراحی با سه روش فوق الذکر بررسی گردیده و نتایج جالب توجهی بدست آمده است. در همین راستا یک برنامه جامع کامپیوتری تحت عنوان SMAAD (Structural Masonry Analysis And Design) جهت آنالیز و طرح تقویت های مورد نیاز برای سازه های بنایی نوشته شده است. این برنامه که قابلیت انجام آنالیزهای خطی و غیرخطی (از نوع رفتار غیرخطی مصالح) را دارا می باشد می تواند سازه های با مصالح بنایی را بر اساس روش آریا، مدل سازی نماید. نتایج بدست آمده از بکارگیری این برنامه و مدل های فوق الذکر نشان می دهد که استفاده از ضریب دیوار نسبی به عنوان تنها عامل مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی از کفایت لازم و جامعیت برخوردار نمی باشد. در نهایت بر اساس مطالعات فوق پیشنهاداتی جهت برطرف کردن کمبودهای موجود در آئین نامه زلزله ایران و توصیه هایی جهت بهبود رفتار لرزه ای این نوع ساختمان ها ارائه شده است.

همچینین در این پایان نامه راهکارهایی جهت ازدیاد مقاومت لرزه ای دیوارهای بنایی و در نتیجه کاهش میزان ضریب دیوار نسبی ارائه شده است. چند نمونه از این راهکارها بادبندی شده و دیوارهای بنایی کم ضخامت بتن پاشی شده معرفی گردیده و کارآیی روش های ذکر شده مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین افزایش مقاومت و بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی غیر مسطح مقاوم سازی شده با این راهکارها ارزیابی و تشریح شده است.

در پایان نیز روش هایی جهت مقاوم سازی ساختمان های بنایی موجود آسیب پذیر در برابر زلزله ارائه شده است. این ساختمان ها که در سال های گذشته بر اساس روش های مهندسی زلزله ساخته نشده اند اگر توسط روش های فوق الذکر مقاوم سازی شوند به احتمال زیاد آسیب پذیری آنها در مقابل زلزله های آینده ممکن است به نحو قابل توجهی کاهش یابد.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil. sellfile. ir@gmail. com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

مقایسه روش های تجربی، آیین نامه ای، خطی و غیرخطی در آنالیز رفتار و طرح لرزه ای سازه های بنایی غیرمسلح در ایران