تحقیق تخصصی رشته پزشکی دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته

تحقیق تخصصی رشته پزشکی دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته

دانلود تحقیق تخصصی رشته پزشکی دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 111

دانلود تحقیق آماده

عموماً ترمیم شکستگی استخوان در یک شیوه منظم و با اجزای تشکیل دهنده مکانیکی و بیولوژیکی مناسب که در حال حاضر موجود است، دنبال می شود. تکنیکهای جراحی بهبود یافته و جراحیهای پیوند زدن، به جراحان این اجازه را می دهد که شکستگی استخوان نسبتاً پیچیده را با نتیجه موفقیت آمیزی معالجه نمایند. با وجود این، برخی عارضه ها با این جراحی در بیمار رخ خواهد داد و ترمیم های متعاقب شکستگی در استخوان شامل، استئومیلیت (عارضه عفونت ماده استخوان بوسیله میکروب چرکزا)، شل شدن درون کاشت، و عدم استحکام شکستگی استخوان خواهد بود. همه این عارضه ها ممکن است به دیرجوش خوردن استخوان، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، یا بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته منجر شود، و اگر قوانین ثابت سازی شکستگی در استخوان بطور دقیق دنبال نشود، ممکن است کل این سه پیامد در بیمار رخ دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق تخصصی رشته پزشکی دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته