پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

عنوان مقاله: پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

تعدادصفحات: 26

قالب: پاورپوینت

قیمت: 4000

شرح مختصر:

در بخش بالا دستی نفت اولین مرحله برای دست یابی به نفت و بهره برداری از آن، اکتشاف مخازن نفتی است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحی و صحرایی محیط، مجموعه ای از اطلاعات اولیه بدست می آید و اولویت های اکتشاف برای استفاده از روش های دیگر مشخص می شود.

فهرست:

روش های سطحی

گرانی سنجی

میدان های الکترومغناطیسی

لرزه نگاری

لرزه نگاری دریایی

لرزه نگاری سه بعد ی

لرزه نگاری دو بعدی

لرزه نگاری چهاربعدی

ژئوشیمی آلی

تکنیک اندازه گیری گاز جذب شده به وسیله خاک:

محدودیت ها وعدم قطعیت ها:

مزایای اکتشاف ژئوشیمی ایی

چاه های اکتشافی:

تطبیق کلیه ی اطلاعات اکتشافی و مدل سازی مخزن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت بررسی روش های کلی اکتشاف نفت