سنجش و دانش منابع کنکور ارشد 95 نمونه سوالات الهیات ومعارف اسلامی رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

سنجش و دانش -منابع کنکور ارشد 95 نمونه سوالات الهیات ومعارف اسلامی- رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیـث

انتشارات سنجش و دانش:

نمونه سوالات تالیفی (تست های) رشته

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیـث

کنکور ارشد سال 95 توسط اساتید سنجش و دانش همراه با پاسخ های کاملا’ تشریحی

90سوال از رشتهالهیات ومعارف اسلامی گرایشعلوم قرآن و حدیـث

کاملا’ منطبق با منابع جدید کارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامی (آزمون سال 95 کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی گرایشعلوم قرآن و حدیـث)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

سنجش و دانش منابع کنکور ارشد 95 نمونه سوالات الهیات ومعارف اسلامی رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث