نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی) (Qualitative study) کامل به همراه منابع

دانلود نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی) (Qualitative study) کامل به همراه منابع doc.

این مطالعه با عنوان ‘موانع کاهش وزن کودکان مبتلا به چاقی از دیدگاه والدینشان’ از نوع مطالعات کیفی به روش کیفی با رویکرد آنالیز محتوا (Qualitative study) می باشد که به طور کلی از تئوری جزء به کل پیش می رود. روش های نمونه گیری، متد مطالعه، جمع آوری و تحلیل داده ها متفاوت از انواع مطالعات کمی می باشد، لذا نباید به این مطالعه همانند مطالعات کمی نگریسته شود.

شامل:

بیان مسئله، پارادایم مطالعه، بررسی متون، اهداف، نحوه اجرای طرح (متد و متدولوژی)، ابزار جمع آوری اطلاعات، نحوه آنالیز، تضمین اعتبار مطالعه، محدودیت ها و منابع.

نوع فایل: word 2007

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی) (Qualitative study) کامل به همراه منابع