پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

دسته: هوش مصنوعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 84 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 8

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات، عملیات و تراکنش های بانکی شده است. در این میان سرقت هویت و اطلاعات به روش های مختلف صورت می گیرد که فیشینگ رایجترین آنهاست که بیشتر از طریق وب سایت بانکداری الکترونیکی و ایمیل انجام می شود. ما در اینجا به بررسی سیستم های هوشمند برای تشخیص سریع تر و کار آمد تر این وب سایت ها با استفاده از طبقه بندی مجموعه های فازی می پردازیم. در اینجا، بازیابی اطلاعات مربوطه با توجه به نیاز های اطلاعاتی کاربر است. به طور کلی فرایند بازاریابی اطلاعات از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول مدل های بازیابی احتمالی که به محاسبه ارتباط بین نیاز کاربر به اطلاعات و هریک از اسناد موجود در مجموعه می پردازد. در مرحله دوم به تمرکز روی چگونگی رتبه بندی اسناد محاسبه شده پرداخته می شود …

واژگان کلیدی: بازیابی اطلاعات، داده کاوی، مجموعه های فازی، منطق فازی، فیشینگ

فهرست مطالب

الف – عنوان پایان نامه

ب – واژگان کلیدی

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

هدف ها

چه کاربردهائی از انجام این تحقیق متصور است

استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه

جنبه جدید بودن و نو آوری طرح در چیست؟

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش آماری اجرای پایان نامه

جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق

فهرست منابع مورد استفاده در نگارش این پیشنهادیه

  • پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی
  • پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی