تحقیق حدیث رفع (2)

تحقیق درمورد حدیث رفع

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

فصل اول:

کلیــات

بخش اول: بررسی سند حدیث رفع

حدیث رفع از جمله احادیث مشهوری است که در کتب فقهی و حقوقی با عناوین تقریباً مشابه ذکر شده است و اکثر محدثان شیعه آن را در کتب خود آورده اند از جمله:

در کتاب خصال متن حدیث اینگونه آمده است:

حدثنا: احمد بن محمد بن یحیی العطار قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله: رفع عن امتی تسعه: الخطاوالنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و مالایطیقون و ما اضطروا الیه والحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفه 1

مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی حدیث را با این مضمون ذکر کرده اند:

بمرفوعه محمدبن احمد النهدی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): وضع عن امتی تسع خصال: الخطاء و النسیان و ما لایعلمون و مالا یطیقون، ما اضطروا الیه و ما استکر هوا علیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد مالم یظهر بلسان اوید 2

از مقایسه این دو متن چنین به نظر می رسد که تنها تفاوت در ترتیب نوشتاری فقرات می باشد، در روایت خصال عبارت مالم ینطق بشفه به تفکر در وسوسه در خلق اضافه شده و در روایت مرحوم کلینی و شیخ حر عاملی عبارت ما لم یظهر بلسان اوید به الحسد اضافه شده است

پس نمی توان به دلیل جابه جای عبارات در متن حدیث معتقد به این شد که این دوحدیث مستقل از هم و استناد و استنباط جداگانه از آنها می شود. 1

حال ممکن است این احتمال در ذهن به وجود آید که آیا می توان از لحاظ سند به این حدیث تکیه کرد؟ و یا به عبارتی، این حدیث از لحاظ سند تا چه اندازه موثق و قابل اعتماد است؟ و آیا در خصوص راویان این حدیث اشکال برآنها وارد شده است یا خیر؟ و احتمالات دیگر..

نظرات در خصوص سند حدیث رفع

با مطالعه و تفحص در کتب اصولی و فقهی دو نظریه در خصوص سند حدیث به چشم می خورد:

الف – برخی معتقدند که به دلیل وجود احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی در سلسله روات این حدیث نمی توان به سند حدیث اعتماد کرد. به دلیل این که در کتب رجالی مختلف وثاقت او مهمل و مجمل است. 2 البته وجوهی برای توثیق احمدبن محمدبن یحیی عطار قمی ذکر شده است از جمله این که:

1-وی از مشایخ شیخ صدوق محسوب می شود و بنابراین کلیه مشایخ شیخ صدوق از ثقات هستند وی نیز توثیق می شود.

2-علامه حلی وی را موثق دانسته است، علاوه برایشان عده زیادی از دانشمندان او را متصف به ثقه بودن نموده اند و او را فقیهی راستگو و بصیر معرفی کرده اند.

لکن با همه این امور، مرحوم خوئی ادله فوق را نا تمام دانسته است و احمدبن محمد بن یحیی را فردی مجهول محسوب نموده است1.

ب – در مقابل گروه دیگر معتقدند که اشتهار حدیث و اعتماد فقها بر آن ما را بی نیاز از سخن در مورد سند حدیث می کند. بلکه بعضی این حدیث را از جمله احادیث صحیح شمرده اند. مرحوم نائینی در این باره می گوید: اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب واعتمادهم علیه یغنی عن التکلم فی سنده مع انه من الصحاح 2

غیر از این راوی تمام راویان حدیث ثقه، و وثاقت آنها در کتب رجالی ذکر شده است. 3

البته در مورد جبران ضعف سند حدیث بعضی از تقریر کنندگان درس علمای معاصر سند حدیث را با سند معتبر دیگری تعویض نموده اند. 4 و آن سند معتبر دیگر عبارت است از: قال النبی (ص):

وضع عن امتی تسعته اشیاء… الخ که این حدیث با این مضمون در مرسل الفقهیه شیخ صدوق آمده است. 5

آقای فاضل لنکرانی در خصوص سند حدیث این گونه می گویند: سندی که شیخ صدوق در این روایت دارد، یک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق حدیث رفع (2)