آموزش فارسی برنامه نویسی آندروید

آموزش فارسی برنامه نویسی آندروید

آموزش فارسی برنامه نویسی آندروید

شامل 4 بخش

با فرمت pdf رنگی

تعداد صفحات: 33

قسمتی از این آموزش

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی برای موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه است و دومی ساخت آن. در مرحله تست دستگاه های واقعی اندرویدی تست می کنیم. و همچنین برنامه را با تنظیمات مختلف اجرا می ما برنامه خود را بر روی کنیم تا از کارایی و صحت برنامه اطمینان پیدا کنیم. و در مرحله بعد برنامه خود را ساخته و جهت دانلود یا فروش در فروشگاه های مختلف عرضه می کنیم…

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

آموزش فارسی برنامه نویسی آندروید